Tại sao tôi lại khó tuyển chuyên gia tư vấn?

Từ hồi mở công ty tới giờ, tôi liên tục tìm cách xây dựng đội chuyên gia tư vấn Re.HRMs - Tư vấn tái tạo Hệ thống Quản trị Nhân sự bài bản cơ hữu trước khi phát triển đội bán thời gian. Tiếc là mọi n...