Nguyễn Hùng Cường trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam: “Các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân lực ngành nhân sự”

Tin vui ngày Tết. Em cám ơn chị Liên Nguyễn đã cho em cùng tham gia. Vậy là con đường để có thể được học Tiến sỹ ngắn đi đôi chút rồi.

https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/article/view/2291

Các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân lực ngành nhân sự

Các tác giả: Nguyễn Thị Liên*, Ngô Thị Mai, Lại Quang Huy, Nguyễn Hùng Cường, Đoàn Huy Hoàng

Từ khóa: nhân lực ngành nhân sự, sự gắn kết với tổ chức, sự hài lòng về môi trường làm việc, sự hài lòng về tiền lương, ý định nghỉ việc

Tóm tắt: Ngày nay, công tác quản trị nhân lực ở Việt Nam được các tổ chức/doanh nghiệp quan tâm đặc biệt. Lương của giám đốc nhân sự hay chuyên viên nhân sự có trình độ và kinh nghiệm có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng, thậm chí với các công ty đa quốc gia hoặc tập đoàn kinh tế thì lương của vị trí này có thể lên đến 100 triệu đồng/tháng. Cũng vì thế mà việc ổn định và phát triển nhân lực làm nghề nhân sự cũng trở nên cấp thiết. Với mục tiêu góp một phần lý luận và thực tiễn về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, nghiên cứu sử dụng mô hình với 328 mẫu để khám phá các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của nhân lực ngành nhân sự tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, sự hài lòng về tiền lương, sự gắn kết trong công việc và hài lòng về môi trường làm việc là 3 yếu tố có tác động trực tiếp đến ý định nghỉ việc của nhân lực làm nghề nhân sự. Sử dụng kết quả nghiên cứu này, doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng các chiến lược nhân sự phù hợp để tăng cường sự gắn kết của nhân viên nhân sự hoặc/và phân bố lại nhân sự một cách hiệu quả.

DOI: https://doi.org/10.31276/VJST.65(4).41-46

Chỉ số phân loại: 5.4 Ẩn bớt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *