Tác giả sách Nguyễn Hùng Cường lĩnh vực Quản lí nhân sự trên thư viện quốc gia Việt Nam

Sau bao cố gắng kỳ công, cuối cùng thì những đứa con tinh thần và tên của ba chúng nó đã được đưa vào trong danh mục của thư viện Quốc gia. Nhà mình ai không có điều kiện ủng hộ sách bản cứng, không thích đọc online trên Blog Nhân Sự thì hãy đến thư viện quốc gia.

Link tìm kiếm: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-search-stype-form-quick-sfield-author-keyword-Nguyen-Hung-Cuong-quan-li-nhan-su.html

1.Blog nhân sự: Nghề tuyển người - Ác mộng nghề tuyển dụng. Ph.1
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2020
Phân loại tài liệu: 658.311 / BL427N
Tài liệu chủ/Nguồn: Blog nhân sự; Thông tin và Truyền thông, H., 2020
Loại CSDL: Sách tập

2.Blog nhân sự: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu?
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2020
Phân loại tài liệu: 658.3 / BL427N
Loại CSDL: Sách đơn

3.Blog nhân sự: Nghề nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội?
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2020
Phân loại tài liệu: 658.3 / BL427N
Loại CSDL: Sách đơn

4. Blog nhân sự: CEO & Quản trị nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì?
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2020
Phân loại tài liệu: 658.3 / BL427N
Loại CSDL: Sách đơn

5.Blog nhân sự: CEO & Quản trị nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì?
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2018
Phân loại tài liệu: 658.3 / BL427N
Loại CSDL: Sách đơn

6.Blog nhân sự: Nghề nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội?
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2016
Phân loại tài liệu: 658.3 / BL427N
Loại CSDL: Sách đơn

7.Blog nhân sự: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu?
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Thông tin xuất bản: H.: Thông tin và Truyền thông, 2016
Phân loại tài liệu: 658.3 / BL427N
Loại CSDL: Sách đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *