Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Nhân lực trường đại học Thương Mại

Tháng 10 năm ngoái (2013), tôi có được chị Lan trưởng bộ môn Quản trị Nguồn Nhân lực gửi mail nhờ góp ý cho Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Nhân lực trường đại học Thương Mại. Trong mail tôi còn thấy chị cc cho một số anh chị khác trong giới. Không biết các anh chị ý nghĩ ra sao nhưng với tôi thì đây là một niềm vinh hạnh. Ít ra thì tôi cũng đã đóng góp 1 phần nào đó cho trường (trường cũ của tôi).Đây là góp ý của tôi:

Kính gửi: trường Đại học Thương Mại;
Đồng kính gửi: Khoa Quản trị nguồn nhân lực;

Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Hùng Cường – giám đốc công ty Vinatest. Vinatest là tổ chức khảo sát , đánh giá độc lập trong lĩnh vực Nhân sự. Sau khi nhận được thư mời phản biện của quý trường, tôi xin được góp ý như sau:
1. Yêu cầu về kiến thức
- Cần thêm Marketing căn bản: Nguyên nhân do nhân sự phải làm sự kiện nhân lực (event) trong (truyền thông nội bộ) và ngoài (tuyển dụng, hội thảo, ngày hội việc làm) doanh nghiệp, giao tiếp quảng bá thương hiệu nhân sự cho công ty.

2. Yêu cầu về kỹ năng
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft, internet và các phần mềm quản trị nhân lực (đủ để soạn thảo hợp đồng, các loại văn bản nhà nước, thiết kế, design các văn bản hợp lý; biết các công thức tính, thống kê trong excel)
- Có kỹ năng giao tiếp thông thường, đọc, dịch tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và có kiến thức căn bản của một ngoại ngữ bổ trợ (chuẩn TOEIC:5.0)
- Có kỹ năng tổ chức sự kiện, đàm phán và các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp khác;

3. Yêu cầu về thái độ
- Có khả năng cập nhật kiến thức, ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến; thích giao tiếp với con người.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Thêm 1 số chức danh, vị trí sinh viên có thể làm như:
- Hành chính lễ tân
- Chuyên viên Quản lý đào tạo ( vị trí đào tạo ): giảng viên nội bộ hoặc nhân viên quản lý đào tạo.
- Chuyên viên tuyển dụng
- Chuyên viên chính sách – đãi ngộ
- Chuyên viên lương – chính sách (C&B)
- Chuyên viên bảo hiểm
- Chuyên viên truyền thông nội bộ
- Chuyên viên xử lý quan hệ nội bộ
- Chuyên viên dự án nhân sự (là người chuyên chạy các dự án về nhân sự. Các dự án như cán bộ nguồn …. )
- Ngoài ra nếu không làm chuyên về nhân sự thì có thể làm các công việc có liên quan đến nhân sự như :
+ Headhunter – săn đầu người (thiên hướng sale)
+ Tư vấn nhân sự
+ Quản lý đào tạo cho các công ty đào tạo
+ Sale tư vấn về các dịch vụ Nhân sự
+ Chuyên viên quản lý nội dung các site tuyển dụng
Kết luận: Chuẩn đầu ra của trường Đại học Thương Mai đáp ứng gần như đầy đủ các yêu cầu thực tế. Nhưng cần đưa ra chi tiết hơn và cần thêm 1 số sửa đổi cho sát với yêu cầu doanh nghiệp hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!


Trong trao đổi, tôi có xin phép chị là được đưa chuẩn đầu ra của trường lên blog để mọi người cùng nắm. Chị nói được nhưng phải chờ trường công bố. Chờ mãi rồi mưa dầm, nắng gắt, việc nhiều làm tôi quên mất. Cho đến hôm nay khi có bạn hỏi, tôi mới nhớ ra. Lên site của trường Thương Mại đọc thì thấy là trường đã công bố chuẩn đầu ra cho các ngành rồi. Và đây là kết quả:

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI .

Để xem rõ hơn, anh chị và các bạn vui lòng click vào link của trường: http://www.vcu.edu.vn/Adminaspx/uploads/files/Chuan-dau-ra-dai-hoc-Thuong-Mai.pdf

1. Tên chuyên ngành đào tạo
Tiếng Việt: Quản trị nhân lực
Tiếng Anh: Human Resource Management

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại đạt chuẩn kiến thức:
- Nắm vững các kiến thức giáo dục đại cương như: các nguyên lý quy luật tự nhiên, xã hội, lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn ở trình độ đại học theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có đủ kiến thức nền về quản trị - quản lý như: Kinh tế học lao động; Thị trường lao động; Quản trị học; Tâm lý học lao động; Hành vi tổ chức; Marketing căn bản làm cơ sở cho việc nghiên cứu các môn học ngành và chuyên ngành cũng như phát triển nghề nghiệp;
- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngành Quản trị nhân lực và chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại bao gồm: Quản trị nhân lực căn bản; Quan hệ lao động; Luật Lao động; Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Tổ chức và định mức lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Trả công lao động; An toàn và vệ sinh lao động; Quản trị nhân lực thương mại; Kinh tế doanh nghiệp thương mại; Quản trị chiến lược; Quản trị rủi ro; Quản trị đa văn hóa;
- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý.

4. Yêu cầu về kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại đạt chuẩn kỹ năng chung cơ bản của ngành Quản trị nhân lực và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại.

4. 1. Kỹ năng cứng
- Có kỹ năng hoạch định các chiến lược, chính sách và chương trình thu hút, sử dụng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực;
- Có kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch nhân lực như: Tuyển dụng nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân lực; Đánh giá nhân lực; Trả công lao động; An toàn vệ sinh lao động;
- Có kỹ năng lập và thực hiện các dự án nghiên cứu và triển khai (R&D) để phát hiện, giải quyết linh hoạt và kịp thời các vấn đề quản trị nhân lực (phân tích công việc, tổ chức và định mức lao động, rủi ro nhân lực…) của các tổ chức, doanh nghiệp;
- Có kỹ năng xác định các tiêu chuẩn đánh giá, thực hiện đánh giá và tiến hành các biện pháp điều chỉnh hoạt động quản trị nhân lực phù hợp với mục tiêu quản trị nhân lực góp phần thực hiện mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp;
- Có kỹ năng đối thoại, thương lượng và giải quyết xung đột trong quan hệ lao động.

4.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, có khả năng sử dụng phần mềm quản trị nhân lực;
- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Có kỹ năng làm báo cáo, trình diễn, thuyết phục, truyền thông quản trị nhân lực và tổ chức sự kiện;
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản trị thời gian.

5. Yêu cầu về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại đạt chuẩn thái độ, hành vi sau:
- Có tư tưởng chính trị vững vàng, tán thành và tự giác phấn đấu theo mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, làm việc theo hiến pháp và pháp luật;
- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp vị xã hội, nhân bản, nhân văn, ý thức
tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân;
- Có tác phong công nghiệp, biết lắng nghe, có ý thức hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
- Ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần cầu tiến.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận thuộc các tổ chức doanh nghiệp sau:

6.1. Làm việc phù hợp và tốt tại các bộ phận sau của tổ chức, doanh nghiệp
- Bộ phận Tổ chức - Nhân sự/ Hành chính - Nhân sự/ Tổ chức lao động… của các doanh nghiệp;
- Bộ phận tổ chức, nhân sự, đào tạo tại các Bộ, Tổng cục, Cục, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể;
- Bộ phận phụ trách công tác lao động tại các cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp
- Bộ phận Tổ chức - Nhân sự/ Tổ chức cán bộ của các cơ sở đào tạo;
- Bộ phận nghiên cứu về quản trị nhân lực tại các viện nghiên cứu
- Bộ phận cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản trị nhân lực của doanh nghiệp
- Bộ môn phụ trách giảng dạy các học phần về quản trị nhân lực tại các cơ sở đào tạo.

6.2. Các loại hình và tổ chức doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp
- Các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ;
- Các doanh nghiệp sản xuất;
- Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp(Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Nội vụ; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; bộ phận phụ trách công tác lao động ở các các tổ chức, cơ quan);
- Các Bộ, Tổng cục, Cục, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể;
- Các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, học viên;
- Các viện nghiên cứu về quản trị nhân lực, viện nghiên cứu có bộ phận nghiên cứu về quản trị nhân lực;
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về quản trị nhân lực.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
- Tiếp tục học lên các bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ) ngành Quản trị nhân lực và học các ngành khác thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý;
- Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân lực ở đơn vị công tác cụ thể;
- Tiếp tục học liên thông ngang sang các ngành khác.

8. Các chương trình, tài liệu đã tham khảo
8.1. Trong nước
- Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành Quản trị nhân lực thương mại của trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo quyết định số 141/QĐ-ĐHTM ngày 21 tháng 03 năm 2012;
- Quyết định số 141/QĐ-ĐHTM ngày 21/3/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc: Ban hành bộ chương trình GDĐH hệ chính quy các chuyên ngành trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ;
- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM-ĐT ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;
- Quy chế công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;
- Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 về việc: Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
- Tuyên bố đầu ra cho chuyên ngành đào tạo Quản trị nguồn nhân lực thương mại trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo Quyết định số 685/QĐ-TM-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;
- Tuyên bố chuẩn đầu ra bậc đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế quốc dân;
- Tuyên bố chuẩn đầu ra bậc đại học ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Lao động xã hội;
- Tuyên bố chuẩn đầu ra bậc đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

8.2. Ngoài nước
- Course objective of Bachelor of Human resoure management in University of South Australia in Adelaide, Australia
- Course objective of Bachelor of Human resoure management in University of Toronto, Canada.
- Course objective of Bachelor of Labour Relation in University of Illinois, Urbana Champaign, US.
- Course objective of Diploma in Human Resource Management, University of MC Hill
- Course objective of Bachelor of Management (Human Resource Management Major), Northern Kentucky University
- Training programe of Bachelor of Human resoure management in University of South Australia in Adelaide, Australia
- Training programe of Bachelor of Human resoure management in University of Toronto, Canada.
- Training programe of Diploma in Human Resource Management, University of MC Hill
- Training programe of Bachelor of Management (Human Resource Management Major), Northern Kentucky University

Bài viết có thể phù hợp với các bạn đang tìm hiểu về ngành Quản trị Nhân lực trường ĐH Thương Mại và các bậc phụ huynh. Tất nhiên khi đọc được đến đây, hẳn các bạn (cả các bậc phụ huynh) sẽ tự nhiên trong đầu nảy ra một số câu hỏi như:
- Học ngành này ra có việc làm không ? có dễ xin việc không ?
- Học ngành này ra để làm gì ?
- Ngoài trường TM ra còn trường nào khác dạy ngành này nữa không ?
Tôi cũng có 1 số bài viết để trả lời cho các câu hỏi này. Thân mời các độc giả quan tâm click thêm vào link :
- http://blognhansu.net/2014/08/10/nhu-cau-ve-viec-lam-va-nhan-luc-vi-tri-nganh-nhan-su-nam-2014-ra-sao/
- http://blognhansu.net/2014/08/10/co-nen-thi-quan-tri-nhan-luc-khong-va-hoc-nganh-nay-ra-thi-de-lam-gi/

3 thoughts on “Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Nhân lực trường đại học Thương Mại

  1. Chào anh /(chị)! Cho em hỏi trường mình có tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ nghề nhân sự không ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *