Lập kế hoạch đào tạo như thế nào

Hỏi: Sếp yêu cầu em lập kế hoạch đào tạo cho công ty năm tới, mà em chưa biết bắt đầu từ đầu, chị hỗ trợ em với 🥀 Đấy là những lời tâm sự của một bạn inbox tới Nhung. Đúng là gần cuối năm rồi...

Các bước tiến hành hoạt động đào tạo

Đào tạo và phát triển hiện tại càng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, giữa việc quan tâm với việc thực hiện sẽ có một khoảng cách nhất định (về vấn đề này Nhung xin phép không bàn ...

Các hình thức đào tạo và phát triển

Các hình thức đào tạo và phát triển Trong thực tế, có nhiều hình thức phân loại đào tạo khác nhau: 🍇 Theo định hướng nội dung đào tạo: - Đào tạo định hướng công việc: là hình thức đào tạo về ...

Quản trị tiềm năng là gì?

Đợt này tôi thấy mình cũ kỹ. Đọc các bài viết về Quản trị Nhân sự trên mạng hay các chia sẻ của mọi người, tôi cảm thấy không có gì mới. Đã bao giờ bạn đi một con đường đến nỗi nó quen thuộc tới mức ...

Khảo sát nhu cầu đào tạo toàn công ty …

Cuối năm rồi, đã đến lúc chúng ta lên kế hoạch hoạt động cho năm tới. Ai cũng thế và bộ phận nào cũng thế. Kế hoạch thì có thể dài, có thể ngắn nhưng chắc rằng sẽ không thể thiếu. Không biết bạn ra s...