Sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển nhân viên

Nhung tin có rất nhiều người hay nghe đến từ đào tạo và phát triển và có lẽ, họ nghĩ rằng đào tạo và phát triển là một.

Tuy nhiên trên thực tế, đào tạo và phát triển là 2 khái niệm khác nhau. Đào tạo và phát triể đều là quá trình cho p hép con người tiếp thu các kiến thức, học các kỹ năng mới và thay đổi các quan điểm hay hành vi và nâng cao khả năng thực hiện công việc của cá nhân. Đào tạo và phát triển được áp dụng để làm thay đổi việc nhân viên biết gì, làm như thế nào và quan điểm của họ đối với công việc, hoặc mối quan hệ với các đồng nghiệp và các nhà quản lý.

Mặc dù như vậy, nhưng đào tạo và phát triể cũng có sự khác nhau.

Hôm nay, Nhung cùng mọi người thử tìm hiểu xem đào tạo và phát triển khác nhau như thế nào nhé.

📚 Về định nghĩa:

👉Đào tạo là hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình. Giúp cho người lao động nắm vững hơn về công việc thông qua hoạt động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn.

👉 Phát triển là hoạt động học tập của con người vượt ra khỏi phạm vi công việc trước mắt, nó liên quan đến khả năng nâng cao trí tuệ, cảm xúc cần thiết để thực hiện các công việc tốt hơn hoặc mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.

📚  Tiêu chí so sánh giữa đào tạo và phát triển.

✍️ Tập trung

Đào tạo tập trung cho công việc hiện tại, cung cấp những kiến thức kỹ năng, công nghệ để giải quyết các vấn đề hiện tại còn phát triển tập trung vào sự đa dạng hóa các kỹ năng của nhân viên để họ có thể vận dụng nó trong các trường hợp khác nhau, phục vụ cho công việc trong tương lai.

✍️ Phạm vi: Đào tạo phạm vi cho cá nhân nhưng phát triển có phạm vi cho cả cá nhân và tổ chức.

✍️ Thời gian: đào tạo diễn ra trong 1 thời gian ngắn còn phát triển diễn ra trong khoảng thời gian dài.

✍️ Mục đích: đào tạo giúp khắc phục sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng hiện tại còn phát triển sẽ chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho tương lai.

Với những sự khác biệt kể trên, thì việc lựa chọn đối tượng tham dự đào tạo và phát triển, nội dung, phương pháp đào tạo và phát triển cũng sẽ khác nhau từ đó việc đánh giá hiệu quả của quá trình đào tạo cũng khác nhau nhau.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *