Lập kế hoạch đào tạo như thế nào

Hỏi: Sếp yêu cầu em lập kế hoạch đào tạo cho công ty năm tới, mà em chưa biết bắt đầu từ đầu, chị hỗ trợ em với 🥀

Đấy là những lời tâm sự của một bạn inbox tới Nhung. Đúng là gần cuối năm rồi, ngoài việc chuẩn bị đánh giá hiệu suất để chia thưởng cuối năm, còn là lập kế hoạch cho năm tiếp theo nữa.

Quay trở lại với câu hỏi của của bạn ở trên. Để có thể lập được kế hoạch đào tạo, chúng ta cần phải trả lời được các câu hỏi như:

❓ Thách thức của môi trường kinh doanh đặt ra cho doanh nghiệp trong chiến lược tiếp theo là gì?
❓ Khả năng của nhân viên hiện tại đang đáp ứng đến đâu để hoàn thành được chiến lược kinh doanh trong năm tiếp theo?
❓ Nhân viên đang thiếu những gì để thực hiện được chiến lược của doanh nghiệp?
❓ Tình trạng thị trường hiện tại như thế nào?

Trả lời được những câu hỏi đó, đa số chúng ta có thể căn cứ vào đó để lập kế hoạch. Như vậy, khi xác định nhu cầu đào tạo chúng ta cần phân tích doanh nghiệp, phân tích tác nghiệp và phân tích nhân viên.

💥 Phân tích doanh nghiệp là phân tích cái gì, phân tích ra sao?

Khi phân tích doanh nghiệp, chúng ta sẽ phân tích các chỉ số về hiệu quả về mặt tổ chức, nhân viên và môi trường tổ chức bao gồm các chỉ số như: năng suất, chất lượng thực hiện công việc, chi phí lao động, tỷ lệ vắng mặt, tỷ lệ nghỉ việc, tỷ lệ kỷ luật lao động. Việc phân tích này giúp cho doanh nghiệp xác định được những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và xác định sự cần thiết áp dụng các hình thức đào tạo.

Khi phân tích đội ngũ cán bộ kế cận, doanh nghiệp cần xác định những vị trí chức vụ đang trống và chuẩn bị trống để từ đó chuẩn bị lấp đầy những vị trí đó. Nhiều doanh nghiệp vì một số lý do, một số vị trí mà lựa chọn đẩy từ những người lao động gắn bó với doanh nghiệp chứ không tuyển thuê ngoài một số vị trí. Còn nếu doanh nghiệp muốn tuyển dụng ở bên ngoài thì doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu kỹ thị trường lao động và các biện pháp để có thể tuyển được nhân viên với ASK phù hợp.

💥 Phân tích tác nghiệp, phân tích nhân viên: là xác định kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết để nhân viên có thể thực hiện tốt công việc được giao. Xác định xem căn cứ vào chiến lược của doanh nghiệp thì nhân viên cần những kỹ năng, kiến thức gì. Từ đó có căn cứ để xem xét, đánh giá lại kiến thức, kỹ năng nhân viên hiện tại đang ở mức nào, cao hơn hay thấp hơn mức mà doanh nghiệp yêu cầu để từ đó đề xuất đào tạo. Như vậy chúng ta đã giải quyết được bài toán đào tạo nội dung gì, có đào tạo hay không?

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

Update 22/1/2024: Cường xin gửi anh chị và các bạn file mẫu để cả nhà cùng tham khảo.

Linkdownload kế hoạch đào tạo tham khảo: 2011 1 Ke hoach dao tao ngoai.xls

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *