Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Cuối năm rồi, chúng ta lập kế hoạch tuyển dụng thôi.

Theo Nhung, kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm 4 yếu tố đó là: xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp; Số lượng CBNV cần tuyển dụng; Thời gian tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng.

👉 Xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp dựa vào các yếu tố:
- Định biên nhân sự
- Mở rộng quy mô sản xuất
- Nhu cầu sản xuất thực tế của từng tháng
- Phương án nhân sự chính thức
- Tỷ lệ nghỉ việc, thai sản.
- Điều chuyển nhân sự, tuyển dụng nội bộ.

👉 Số lượng tuyển dụng sẽ được xác định được thông qua
- Tuyển mới/thay thế.
- Xác định vị trí tuyển dụng. Vị trí tuyển dụng quyết định việc sử dụng nguồn đăng tuyển

Ví dụ giám đốc bộ phận, trưởng bộ phận chúng ta có thể sử dụng Vietnamworks, Linkedin; nhân viên 3-4 năm kinh nghiệm sử dụng CareerBuilder, CareerLink; nhân viên vừa tốt nghiệp: TopCV; thực tập sinh: diễn đàn, fanpage thực tập sinh

Tuy nhiên nguồn đăng tuyển dụng nó cũng sẽ phụ thuộc vào yếu tố ngành nghề.

Có thể xác định số lượng tuyển dụng thông qua kế hoạch tuyển dụng.

👉 Thời gian tuyển dụng. Thời gian tuyển dụng có thể dựa vào yêu cầu của phòng ban; dựa vào theo KPI về thời gian dành cho bộ phận tuyển dụng đối với từng cấp bậc hoặc đối tượng. Ví dụ như khối trực tiếp hoặc gián tiếp; công nhân sản xuất không quá 30 ngày.

👉  Ngân sách tuyển dụng tùy vào từng giai đoạn phát triển của công ty sẽ được ưu tiên tối đa hay không để có thể tuyển dụng căn cứ số lượng vị trí, định mức, chi phí xây dựng thương hiệu tuyển dụng (mạng nội bộ, liên kết với trường…) tạo phúc lợi cho người lao động… Đối với phần này câu hỏi được đặt ra là theo mọi người việc tuyển dụng thì kênh tuyển dụng nào là hiệu quả nhất và tỷ lệ nghỉ việc thấp nhất? thì Nhung chia sẻ 1 chút đó là tùy từng đối tượng chúng ta sẽ có những kênh tuyển dụng hiệu quả nhất đó là kênh tuyển dụng nội bộ giới thiệu ứng viên cho công ty lý do là có bạn bè đã am hiểu về đường đi nước bước ở công ty và được hướng dẫn, họ có cái nhìn từ trước rất rõ ràng. Không biết công ty mọi người đã từng áp dụng chương trình giới thiệu nội bộ chưa?

Ví dụ: người lao động giới thiệu ứng viên và người được giới thiệu đã qua thử việc thì người giới thiệu ứng viên sẽ được bonus khoảng 500.000VNĐ.

Hiện nhiều doanh nghiệp vào Việt Nam và chi phí thường phải trả cho agency là khoảng từ 1 – 2 tháng lương tùy theo vị trí. Thay vì sử dụng tiền cho 1 agency thì mình sẽ sử dụng chi phí đó cho phúc lợi này.

Update 22/1/2024: Cường xin gửi anh chị và các bạn file mẫu để cả nhà cùng tham khảo.

Linkdownload: Quan ly - Bao cao - Ke hoach Tuyen dung.xls

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *