Hoạch định nguồn nhân lực

Trời mùa thu tháng 9, hôm nay là ngày tựu trường của các cháu học sinh thân yêu mà không phải qua hình thức online như năm trước. Lòng của phụ huynh ai cũng hân hoan rộn ràng vì những “lũ quỷ nhỏ” đã được đến lớp để bắt đầu năm học mới.

Vậy còn “lòng” của các HRM, các CEO hiện tại thì sao?

Tháng 9 bắt đầu cũng là tháng kết thúc của Quý 3 và chuẩn bị cho Quý IV.

Những HRM, CEO của chúng ta lại chuẩn bị bắt đầu lập kế hoạch cho năm tiếp theo.

Vậy HRM sẽ làm gì khi đã có bản chiến lược của công ty?

Chắc chắn, song song với bản chiến lược của công ty sẽ là bản chiến lược nhân sự, hay nhỏ hơn sẽ là bản kế hoạch nhân sự. Gọi thế nào cũng được.

🍀 Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, đảm bảo tổ chức có đủ số người với những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.

🍀 Mục đích

🎯 Tối đa hóa việc sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo sự phát triển liên tục của tổ chức

🎯 Đảm bảo khả năng cần thiết để thực hiện mục đích của tổ chức.

🎯 Phối hợp các hoạt động về nguồn nhân lực với mục tiêu rõ ràng của tổ chức.

🎯 Tăng năng suất lao động

🍀 Nguồn “nhiên liệu đầu vào” gồm:

🔑 Yếu tố bên trong:

Mục tiêu kinh doanh, chiến lược của tổ chức.

Báo cáo tình hình nhân lực hiện tại, sự thay đổi về lực lượng lao động.

Khả năng tài chính của doanh nghiệp

Thiết kế lại công việc, tổ chức lại bộ máy

Sự thay đổi và áp dụng công nghệ mới

🔑 Yếu tố bên ngoài:

Tình hình kinh tế, chính trị, pháp luật.

Dự báo về thay đổi kỹ thuật

Các bước ngoặt của nền kinh tế.

Sức ép cạnh tranh toàn cầu

🍀 Các phương pháp dự báo

✴️ Dự báo ngắn hạn

✴️ Dự báo trung và dài hạn

Chắc hẳn, những người làm HRM đều nhận ra rằng, tại sao có những doanh nghiệp có tầm nhìn 1 năm, 2 năm nhưng cũng có những doanh nghiệp/tổ chức có tầm nhìn dài hạn 5 năm 10 năm tới họ sẽ làm gì, cần nguồn nhân lực như thế nào

🍀 Tiến trình thực hiện:

Kiểm kê các nguồn nhân sự hiện có

Mô phỏng sự tiến triển của nguồn nhân lực

Dự báo nhu cầu nhân lực

So sánh nguồn hiện có với dự báo

Kế hoạch hành động

🍀 Sản phẩm đầu ra của hoạch định nguồn nhân lực bao gồm:

💡 Xác định bao nhiêu người với trình độ tương ứng.

💡 Xác định lực lượng lao động sẽ làm việc cho tổ chức.

💡 Lựa chọn giải pháp để cân đối cung và cầu nguồn nhân lực.

Nguồn: Lưu Thị Kim Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *