Mối liên quan giữa nhà quản lý với tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân tài

Một số người tin rằng các nhà quản lý nên gánh vác phần lớn trách nhiệm tuyển dụng, lựa chọn, chuẩn bị tiếp nhận, đào tạo nhân viên.

Và bạn có thể nhận được cái lắc đầu và nói: tôi không có thời gian của nhà quản lý.

Giờ Nhung và mọi người cùng xem xét nếu nhà quản lý không dành thời gian cho việc tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo nhân tài thì điều gì sẽ xảy ra?

Vởi tuyển dụng.

Đầu tiên phải thống nhất với nhau rằng, tuyển dụng không phải là một nỗ lực độc lập. mà là 1 phần công việc của nhà quản lý. Và phòng nhân sự có thể giúp đỡ, nhưng đây là công việc của nhà quản lý.

Nhà quản lý có trách nhiệm cao đối với những vấn đề xảy ra trong tuyển dụng. Kiểu người nào được mong đợi ứng tuyển và chọn lựa sẽ ảnh hưởng tới kết quả làm việc của phòng ban. Nó cũng ảnh hưởng tới rất nhiều người có khả năng thăng tiến khác.

Tuyển dụng là một phần của công việc quản lý. Nếu không gặp gỡ những người đó trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn, nhà quản lý sẽ không biết kỹ năng nào bị lờ đi và điểm đáng chú ý ở người đó là gì.

Nói đơn giản, nhà quản lý sẽ gặp khó khăn nếu gạt việc tuyển dụng sang một bên cho nhân sự.

Về đào tạo.

Một lần nữa thống nhất với nhau rằng đào tạo và bồi dưỡng nhân tài gắn liền với cấp trên trực tiếp, phòng nhân sự có thể hỗ trợ.

Tại sao quan điểm này lại đúng, chức năng đào tạo là của phòng nhân sự cơ mà?

Câu trả lời là bộ phận nhân sự không gặp các nhân viên này hàng ngày, và chính nhà quản lý là người gặp các nhân viên này hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Nhà quản lý sẽ tạo dựng nhân viên một phần thông qua các nhiệm vụ mà bạn giao cho họ.

Và hãy tưởng tượng xem, nếu nhà quản lý không đào tạo, nhân viên không hoàn thành được công việc được giao, thì ai sẽ là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Chắc chắn đó chính là nhà quản lý của nhân viên đó. Và nếu nhân viên đó không làm được việc, thì ai sẽ là người làm thay, ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho kết quả công việc đó. Câu trả lời lại là nhà quản lý.

Trên đây là 2 trong số các chức năng quản lý nhân sự của nhà quản lý. Tuy nhiên làm thế nào để có thể thay đổi quan điểm của các nhà quản lý về tuyển dụng, đào tạo là một phần nhiệm vụ của họ. Trong quá trình đi tư vấn, Nhung cũng gặp không ít các nhà quản lý mặc định tuyển dụng là việc của nhân sự, nhân sự đi mà làm, nếu công việc không hoàn thành là lỗi của nhân sự, là do nhân sự không tuyển được người. Buồn, buồn quá nhỉ.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *