Hr phân biệt giới tính khi tuyển dụng ?

Cả nhà chú ý. HR phân biệt giới tính khi tuyển dụng này. Anh em đâu phải kiến nghị thôi. Bất bình đẳng quá. :D

Hr

Đùa một chút thôi. Nhân tiện chủ đề này tôi muốn bàn 1 chút về cái chuyện phân biệt giới tính trong tuyển dụng. Cả nhà đã bao giờ nghĩ rằng mình đang phân biệt giới tính khi tuyển dụng ?

Luật Bình đẳng giới quy định: Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng lao động, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, tiền công, tiền thưởng, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Ngoài ra, nam, nữ còn bình đẳng về cơ hội việc làm và quyền tự do lựa chọn việc làm; bảo đảm việc làm, chống phân biệt đối xử. Đặc biệt, đối với lao động nữ là quyền được bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động, trong đó có chức năng sinh sản và nuôi con...

Thường thì mọi người hay nói về việc nữ giới bị phân biệt đối xử bất công. Vậy còn nam giới thì sao ? Bạn cứ nhìn vào bức ảnh trên thì biết. Nam giới cũng bị phân biệt trong tuyển dụng. Thật bất ngờ phải không cả nhà ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *