Các câu truyện ngụ ngôn về nhân sự phần 2

Câu truyện ngụ ngôn về nhân sự phần  1 Do phần 1 dài quá, sợ các bạn không đọc hết được, kc mở thêm 1 topic mới về các câu truyện ngụ ngôn có thể được dùng trong Nhân sự. Truyện 5: Chuyện rằng, có 5 ...

Ban nhân sự số 2 của FPT ?

Nhân lúc tìm tài liệu về Hội đồng nhân sự, kc có đọc được bài này. Khá hay và nhiều cái để suy nghĩ. Không biết cả nhà mình có ai có tài liệu về phòng này không nhỉ ? Share cho kc với: (Chú Thích) Lầ...

Hội đồng nhân sự ….là gì ?

Mấy hôm trước, nhân lúc trà đá thuốc lào, kc có hóng hớt được 1 số tri thức về nhân sự khá hay đó là : Hội đồng nhân sự của công ty ( Human Resources Committee ). Tìm hiểu thêm thì mới biết FPT đã có...

Suy nghĩ về báo cáo nhân sự tháng và quý

Dear em! 1 báo cáo phải đủ: -    Ngắn để lãnh đạo đọc được. -    Phân tích chiến lược so sánh với ngành và các công ty khác Mục tiêu giảm báo cáo số liệu, tăng báo cáo phân tích và dự đoán. Cứ giả sử...