Ban nhân sự số 2 của FPT ?

Nhân lúc tìm tài liệu về Hội đồng nhân sự, kc có đọc được bài này. Khá hay và nhiều cái để suy nghĩ. Không biết cả nhà mình có ai có tài liệu về phòng này không nhỉ ? Share cho kc với: (Chú Thích) Lầ...

Hội đồng nhân sự ….là gì ?

Mấy hôm trước, nhân lúc trà đá thuốc lào, kc có hóng hớt được 1 số tri thức về nhân sự khá hay đó là : Hội đồng nhân sự của công ty ( Human Resources Committee ). Tìm hiểu thêm thì mới biết FPT đã có...

Suy nghĩ về báo cáo nhân sự tháng và quý

Dear em! 1 báo cáo phải đủ: -    Ngắn để lãnh đạo đọc được. -    Phân tích chiến lược so sánh với ngành và các công ty khác Mục tiêu giảm báo cáo số liệu, tăng báo cáo phân tích và dự đoán. Cứ giả sử...

Các văn bản Luật cần biết trong nghề Nhân sự

Gửi các thành viên trong Cộng đồng Nhân sự. Những người lựa chọn nghề nhân sự và yêu thích nó sẽ thật sự mong muốn trong tương lai mình có thể chủ động trong công việc, đóng góp được nhiều cho sự phá...

Ban nhân sự số 2 của FPT ?

Phòng Nhân sự số 2 thuộc Ban Nhân sự FPT sẽ chính thức được thành lập trong thời gian tới để đảm đương vai trò là đơn vị tiếp nhận và quản lý các cán bộ từ level 5 trở lên muốn thay đổi công việc tro...