Hội đồng nhân sự ….là gì ?

Mấy hôm trước, nhân lúc trà đá thuốc lào, kc có hóng hớt được 1 số tri thức về nhân sự khá hay đó là : Hội đồng nhân sự của công ty ( Human Resources Committee ). Tìm hiểu thêm thì mới biết FPT đã có nó. Vậy hội đồng nhân sự là gì? Chức năng quyền hạn ra sao ? - đó là các câu hỏi kc băn khoăn. Các anh chị có tài liệu nào liên quan đến nó thì up lên diễn đàn cho cả nhà cùng nghiên cứu nhé!

(Chú Thích)

Ngày 27/07, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FPT (FPT) ông Trương Gia Bình đã ký quyết định thành lập Hội đồng Nhân sự FPT. 

Hội đồng Nhân sự FPT có trách nhiệm xem xét các vấn đề nhân sự và đề xuất, tham vấn cho HĐQT quyết định về định hướng phát triển nhân sự, chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ đối với các vị trí quản lý cao cấp.

Hội đồng Nhân sự FPT gồm 13 người: Ông Trương Gia Bình, Nguyễn Thành Nam, Phan Đức Trung, Trương Đình Anh, Bùi Quang Ngọc, Hoàng Minh Châu, Lê Quang Tiến, Đỗ Cao Bảo, Nguyễn Điệp Tùng, Hoàng Nam Tiến, Lê Trường Tùng, Trần Quốc Hoài và bà Trương Thị Thanh Thanh.


Nhìn vào bài báo trên ta có thể thấy:

1. Chức năng: xem xét các vấn đề nhân sự và đề xuất, tham vấn cho HĐQT quyết định về định hướng phát triển nhân sự, chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ đối với các vị trí quản lý cao cấp.

---> Tức là Hội đồng này của FPT chỉ quan tâm đến các vấn để của vị trí quản lý cao cấp ?

2. Mục đích : ?

3. Cơ cấu : ?

4. Nhân sự : là những người có vị trí cao nhất của công ty ?

Không biết hội đồng này có khác hội đồng quản trị và các hội đồng khác như hội đồng tuyển dụng không nhỉ ?

Đây là chức năng của hội đồng nhân sự ngân hàng acb:

(Chú Thích)
Hội đồng có chức năng tư vấn cho Hội đồng quản trị các vấn đề về chiến lược quản lý và phát triển nguồn lực của Ngân hàng để phát huy cao nhất sức mạnh của nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả cho nhu cầu phát triển của ngân hàng.


Demo cho cả nhà cùng thưởng thức:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG
1.    Nghiên cứu, đề xuất để HĐQT hoặc cấp có thẩm quyền (được HĐQT ủy quyền) phê duyệt/quyết định:
a)    Chính sách tiền lương, thù lao và các chế độ đãi ngộ khác cho HĐQT và các vị trí điều hành chủ chốt, cán bộ, nhân viên của Tập đoàn và các công ty trực thuộc/công ty con của Tập đoàn;
b)    Chính sách và quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các vị trí điều hành chủ chốt tại Tập đoàn  và tại các công ty trực thuộc/công ty con của Tập đoàn;
c)    Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện cho chức danh thành viên HĐQT, bao gồm ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập (nếu có) để HĐQT trình ĐHĐCĐ;
..
2.    Xem xét quyết định việc tuyển dụng, điều động bổ nhiệm, miễn nhiệm bãi nhiệm cách chức và xác định mức lương thưởng, phụ cấp, chế độ tặng thưởng đãi ngộ khác (nếu có) đối với các chức danh sau:
a)  Giám đốc, Quyền Giám đốc và Phó giám đốc Khối; Giám đốc, Quyền Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm trực thuộc Ban Tổng giám đốc; Trưởng phòng, Quyền Trưởng Phòng trực thuộc Ban Tổng giám đốc; Giám đốc, Quyền Giám đốc Chi nhánh;
b)   Trưởng văn phòng đại diện, Quyền trưởng văn phòng đại diện;;
..
3.    Thực hiện đánh giá về năng lực, vị trí cần được bổ sung cho HĐQT, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành của Tập đoàn và các công ty trực thuộc/công ty con của Tập đoàn;
4.    Chỉ đạo việc lập quy hoạch nhân sự kế cận cho các vị trí điều hành chủ chốt;
5.    Nghiên cứu, xây dựng, thương thảo các nội dung thỏa thuận về công việc, thời hạn, lương thưởng và các chế độ đãi ngộ khác trong các hợp đồng lao động với các thành viên HĐQT độc lập và các vị trí điều hành chủ chốt để trình HĐQT và/hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt;
...
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
1.    HỘI ĐỒNG họp định kỳ ít nhất 3 tháng 1 lần theo triệu tập của Chủ tịch HỘI ĐỒNG hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.
2.    Cuộc họp HỘI ĐỒNG phải có tối thiểu ½ số thành viên tham dự, trong đó có Chủ tịch HỘI ĐỒNG hoặc thành viên khác của HỘI ĐỒNG được Chủ tịch HỘI ĐỒNG ủy quyền chủ trì cuộc họp. HỘI ĐỒNG có thể triệu tập đến cuộc họp các cán bộ của Tập đoàn và/hoặc thành phần khác khi cần thiết.
3.    Đối với những vấn đề cần được HỘI ĐỒNG ra quyết định, các thành viên của HỘI ĐỒNG sẽ biểu quyết theo cơ chế vấn đề được thông qua khi có hơn ½ số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp số người tán thành và không tán thành bằng nhau, Chủ toạ cuộc họp có ý kiến quyết định.
4.    Trong trường hợp không thể tổ chức họp, Chủ tịch HỘI ĐỒNG có thể tổ chức giải quyết các vấn đề thuộc thầm quyền của HỘI ĐỒNG thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Cơ chế thông qua vấn đề áp dụng như trường hợp tổ chức họp.
...

Bonus quà cho cả nhà:
NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24's Search

5 thoughts on “Hội đồng nhân sự ….là gì ?

  • Bạn không hiểu cũng không sao. Vì cái này tôi viết cho những người hiểu. Một dự án của nhân sự thôi.

 1. Ở các nước phát triển, có một công tác quan trọng gắn bó mật thiết với công tác quản trị nhân sự là công tác Phát triển tổ chức (Ogranization Development). Tổ chức có thể thành lập một bộ phận hoặc một ban để lo công tác này. Phần nhiều nó hướng tới quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp. Đơn vị này sẽ lo nghiên cứu các vấn đề trong nội tại doanh nghiệp về văn hóa, giá trị cốt lõi, truyền thông, lãnh đạo, nhân lực, môi trường làm việc … – tất cả các yếu tố nhằm phát triển nguồn lực nội tại của tổ chức để đáp ứng được chiến lược của công ty. Về nhân sự nó hướng tới cấp lãnh đạo quản lý nhiều hơn. Đối với nhân sự cấp thấp hơn, nó quan tâm nhiều về mặt chính sách và đào tạo.

  Tên gọi của một phòng/ban/bộ phận không quan trọng bằng chức năng, nhiệm vụ của nó. Nếu bạn quan tâm có thể tìm hiểu thêm về khái niệm OD. Đây là công tác còn khó hơn cả quản trị nguồn nhân lực.

 2. Hoang Ngoc Anh 13.10.2011 at 11:44 - Reply

  Cảm ơn Cường về các thông tin em đã post.
  Quả thật đúng vấn đề mình đang loay hoay tìm lời giải.
  Kc có thể cung cấp thêm thông tin khác như cách thức họat động, quy định làm việc… của Hội đồng nhân sự FPT hay ACB mà em biết được không?
  Sau khi hội đồng này ra quyết định thì việc thực thi sẽ chuyển sang bộ phận nhân sự để triển khai hay như thế nào?
  ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *