Bạn chọn gì giữa nhân viên tài và đức?

Bạn chọn gì?
1. Người đức nhưng tài chỉ một nửa?
2. Người tài nhưng đức chỉ một nửa?
Hãy cm số bạn chọn vào phần bình luận nhé!

Thời tôi còn làm TGĐ FPT IS, một hôm cậu quản lý cao cấp vào phòng tôi và đưa đề xuất:
- Báo cáo anh, em đề nghị cho cậu T. thôi việc.
Tôi hỏi lại:
- Tại sao lại cho T. thôi việc?
Người kia nói:
- Suốt ngày chơi game, trừ thời gian đi khách hàng, về đến công ty là chơi game.

Tôi trả lời:
-Cậu ấy có doanh số 1 triệu USD. Chơi game mà doanh số 1 triệu USD còn hơn là không chơi game, tận tuỵ, chăm chỉ mà doanh số chỉ 400.000 USD.
Làm kinh doanh, chỉ số quan trọng nhất là doanh số, lợi nhuận; là sản xuất quan trọng nhất là năng suất lao động, chất lượng sản phẩm... Khi đánh giá mỗi cá nhân, chúng ta hãy lấy kết quả công việc được số hoá để đánh giá, đừng nhìn vào tính tình, sở thích, thói quen cá nhân, đừng vì yêu hay ghét, hợp hay không hợp với mình, đừng vì họ nói lọt lỗ tai hay nghịch lỗ tai mình.
- Sếp Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT FPT -
Nguồn: Sưu tầm

Tôi có lời bình: Từ đó FPT IS có biểu hiện văn hóa "Chơi game trong giờ". Tiện thể xin gửi cả nhà bức tranh phương hướng giải quyết nếu muốn giữ cả 2:

Nguyễn Hùng Cường

One thought on “Bạn chọn gì giữa nhân viên tài và đức?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *