Blog Nhân sự bị tấn công bằng hình thức DDos

Hôm nay tựng dưng thấy vào blog rất khó. Cứ vào blog rồi, click link bất kì đều bị đứng site. Không thể hiện nổi nội dung của trang. Sau khi hỏi bên kỹ thuật thì đã rõ. : | Blognhansu.net chính thức bị DDoS. Blog của mình thình thoảng bị tấn công bởi hacker nhưng thường thì do site nhỏ nên hacker chỉ thay đổi nội dung trang chủ để thông báo rồi để đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên blog bị tấn công bằng hình thức DDoS này. Chính vì là site nhỏ nên có thể ra kết luận:

- Thay đổi nội dung trang chủ để thông báo thường là : hacker Quốc Tế.
- Tấn công DDos: hacker Việt Nam

Câu hỏi đặt ra là : mình đã làm gì để hacker tấn công ? Haizzz

@bạn Hacker: Mong bạn Hacker thông cảm, dừng tấn công blog và bỏ qua cho mình nếu có gì thất lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *