Bạn muốn làm gì sau khi ra trường ?

Đôi khi ta ra trường và ta băn khoăn ...


... Bạn đã chán nghề nhân sự ? ...


Nếu tiền không còn là vấn đề thì bạn sẽ làm nghề gì ?

2 thoughts on “Bạn muốn làm gì sau khi ra trường ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *