Nhân sự là nhỏ

[Nhân quả]
Tuyển Cộng tác viên,
Rồi cả thực tập.
Cho vào công ty.
Nhưng không phù hợp.
Cần sự thay máu.
Sợ mất hình ảnh,
Công ty giữ lại.
Nguồn lực có hạn,
Không thể tuyển thêm.
Dự án chậm trễ.
Tìm hiểu nguyên nhân,
Bảo do quản lý.
Công ty đã tạo
Điều kiện hết mình
Tất cả mọi thứ
Trừ việc thay máu
Hạn chế tuyển thêm
Nhân viên ức chế,
Đâm đơn xin nghỉ.
Dự án càng trễ,
Khách hàng phàn nàn.
Hình ảnh công ty
Mới xây
Đã mất
Bài học ở đây
Là nâng cao tầm nhìn
Nhân sự là nhỏ
Công việc là trọng
Ai không được việc
Cứ thế mà nện
Từ nhỏ đến to.
Chứ cứ thế này
Thì cả đội ăn cám

Bài thơ
Dài quá
Xin dừng ở đây
Ai thích làm thơ
Cho xin vài dòng
Tiếp thêm ở dưới ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *