Thơ vui về lương thưởng – chuyện thưởng Tết

Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Giá cao chót vót, thưởng là lệ thôi.
Tiền là nước mắt mồ hôi
Quanh năm vất vả chỉ dôi vài đồng

******************

Giá kia ngự ở trên cao
Thưởng thì lẹt tẹt làm sao sánh cùng

******************

Chợ Tết thì giá cheo veo
Thưởng Tết thì lại lèo tèo dưới chân.
Bao giờ thưởng tết lên cao
Giá chợ xuống thấp thì tao mới về

*************

Ngước mặt nhìn lên giá trên trời.
Nhìn xuống tiền thưởng lệ tuôn rơi!

*******************

Cả năm lương, không bằng 1 đồng thưởng tết.
Tết còn xa, giá đã leo thang.
Đời công nhân quần quật cả năm.
Chỉ ngóng chông vài đồng thưởng Tết.
Để có tiền theo chuyến xe muộn màng.
Về đến nhà cũng là ngày cuối năm.
Mong sao Sếp thưởng cho vài đồng
Để góp phần không khí mùa xuân.

Stt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *