Thơ vui về lương thưởng – Giá ơi, lương bảo giá này

Giá ơi, lương bảo giá này
Giá tăng cao thế có ngày giết lương
Nếu giá có chút lòng thương
Hạ nhanh xuống thấp...cho lương theo cùng...hiii..

Không kẻo Công Chức chết cùng
Thù hận vì giá cứ phừng phừng lên
Giá hỡi, giá bớt vùng lên
Không thì dân chúng chết chìm...đói ăn.

Stt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *