Thiết kế tổ chức của doanh nghiệp như thế nào? (tiếp)

  1. Chiến lược vận hành.

Khi đã xác định chiến lược thương hiệu của công ty theo xu hướng bảo trợ hay độc lập, chúng ta sẽ phân tích về quy mô doanh thu và người vận hành trong chu kỳ chiến lược.

Nếu quy mô doanh thu lớn và người vận hành nhiều ta có thể sử dụng chiến lược vận hành độc lập (holding)

Nhưng nếu quy mô doanh thu nhỏ và người vận hành ít thì chúng ta nên sử dụng chiến lược vận hành coporate (phụ thuộc)

  1. Chiến lược phát triển thị thường.

Trong chiến lược phát triển thị trường, chúng ta sẽ quan tâm đến 4 item đó là: mô hình Alsoft, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến quảng cáo.

Đối với mô hình Alsoft: chúng ta sẽ quan tâm đến việc sản phẩm mới và cũ sẽ phát triển trên thị trường mới hay thị trường cũ.

Nếu là thị trường cũ, sản phẩm cũ sẽ là gia tăng bảo vệ thị phần

Nếu là thị trường cũ, sản phẩm mới sẽ là phát triển sản phẩm mới.

Nếu là thị trường mới, sản phảm cũ sẽ là phát triển thị trường.

Còn nếu là thị trường mới và sản phẩm mới thì đó sẽ là đa dạng hóa.

Chiến lược giá: trong chiến lược về giá, chúng ta cũng cần phân tích giá của sản phẩm hiện tại hay sản phẩm mới. Trong chiến lược về giá, chúng ta sẽ phân tích các tính chất về thị trường cạnh tranh (cao hay thấp), lĩnh vực là gì, nhu cầu mua, sản phẩm độc đáo hay bình thường, thời điểm gia nhập thị trường là mới hay đã gia nhập lâu, loại khách hàng của công ty chúng ta là gì (B2C hay B2B). Từ những tính chất này, sẽ có những lựa chọn khác nhau như định giá dựa trên cạnh tranh, định giá cao, định giá linh hoạt hay giá tâm lý.

Chiến lược phân phối: chúng ta sẽ quan tâm đến kênh phân phối hiện tại hay mới. Trong mỗi kênh phân phối đó, chúng ta sẽ quan tâm đến hình thức phân phối trực tiếp hay gián tiếp.

Chiến lược xúc tiến quảng cáo: dựa trên mức độ tăng trưởng của thị trường lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10%

Qua đó chúng ta sẽ có sản phẩm thuộc sản phẩm ngôi sao, con bò, con chó hay dấu hỏi.

  1. Chiến lược cạnh tranh.

Chiến lược cạnh tranh sẽ áp dụng trong tổ chức của chúng ta là gì? Khác biết hóa hay chi phí thấp. Để quyết định được điều này, chúng ta cần căn cứ vào mô hình kinh doanh canvas để phân tích nhé.

  1. chiến lược nhân sự: quy mô rộng hay hẹp, khác biệt hóa hay chi phí thấp.
  2. Chiến lược khác đến từ các phòng ban.

Như vậy, để có thể thiết kế tổ chức, cụ thể ở đây mới là phân tích chiến lược, chúng ta cần phân tích 8 chiến lược khác nhau đi kèm với nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *