Mục lục các bài viết Q5: Tái tạo Hệ thống Quản trị Hiệu suất Nhân sư – Performance Management System | KPI

Hẳn cả nhà cũng biết, Cường đang trong quá trình viết quyển Blog Nhân sự số 5 – Tái tạo Hệ thống Quản trị Hiệu suất (PM – KPI). Nội dung sách xoay quanh trải nghiệm và kiến thức của bản thân Cường về Quản trị hiệu suất (PM - KPI). Cụ thể trong sách C chia sẻ về:
1. Những hiểu biết của bản thân về Quản trị hiệu suất
2. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Hệ thống Quản trị hiệu suất

Mục tiêu của sách viết ra là để người đọc có thể làm và ứng dụng được trong tổ chức của mình. Cho tới thời điểm này, Cường đã viết được 31 bài, hiện đang viết tiếp và chuyển cho nhà xuất bản biên tập. Không biết, anh chị có muốn đọc trước 31 bài đó không?

Nếu có hãy tải mục lục tại đây: Ds bai viet Blog NS Q5 Tai tao HT QT hieu suat Nhan su.xls

Trong này có các đường link để anh chị click vào và đọc. Cám ơn anh chị em đã quan tâm và ủng hộ.

Tái bút: Cường vẫn đang kêu gọi cộng đồng ủng hộ bằng cách góp vốn hỗ trợ xuất bản. Chi tiết vui lòng xem tại:
- Crowdfunding (hỗ trợ vốn) xb sách blog nhân sự – Tái tạo HT QT hiệu suất (PM – KPI) - http://blognhansu.net.vn/?p=23814
- Danh sách ủng hộ góp vốn xuất bản sách Blog Nhân sự Q5: Hệ thống Quản trị Hiệu suất PM - http://blognhansu.net.vn/?p=23877

TÁI TẠO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT - PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM | KPI
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT (PM)
1 Cách tổng quát để giải quyết các bài toán về quản trị Nhân sự http://blognhansu.net.vn/?p=23650
2 Tổng thể xây dựng Hệ thống QTNS đáp ứng DN bài bản là như thế nào? http://blognhansu.net.vn/?p=20783
3 Những vấn đề xảy ra khi đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên http://blognhansu.net.vn/?p=25100
4 Sự phát triển của các phương pháp đánh giá http://blognhansu.net.vn/?p=23628
5 MBO không phải là công cụ mà là quan điểm quản trị http://blognhansu.net.vn/?p=24766
6 Ở công ty này làm gì có chiến lược, Cường ơi! http://blognhansu.net.vn/?p=23681
7 Chiến lược nhân sự cho giai đoạn công ty khởi nghiệp http://blognhansu.net.vn/?p=23660
8 Chiến lược xong rồi thì thực thi thế nào? http://blognhansu.net.vn/?p=24446
9 Tại sao cần phải dùng BSC & KPI ? http://blognhansu.net.vn/?p=18264
10 Thẻ điểm cân bằng – Balanced Scorecard – BSC là gì ? https://goo.gl/mwMVCJ
11 Trọng số 4 viễn cảnh trong BSC (Thẻ điểm cân bằng) bao nhiêu là đẹp? http://blognhansu.net.vn/?p=23823
12 Chiến lược 1 năm thì không phải là chiến lược Cường ơi! http://blognhansu.net.vn/?p=25092
13 Mỗi viễn cạnh trong Bản đồ chiến lược nên có bao nhiêu chiến lược? http://blognhansu.net.vn/?p=25095
14 Bản đồ chiến lược có phải là một khuôn mẫu sẵn từ dưới lên hay thay đổi được vị trí các viễn cảnh?
15 Có phải cứ chiến lược gì liên quan đến từ khóa của viễn cảnh thì cho vào đó?
16 Cường ơi! KPI là gì thế? http://blognhansu.net.vn/?p=23941
17 Các bước triển khai xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI http://blognhansu.net.vn/?p=24467
18 Chi tiết các bước triển khai phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI http://blognhansu.net.vn/?p=24850
19 Cách tìm ra các thước đo (KPI) chiến lược trong quá trình làm BSC? http://blognhansu.net.vn/?p=24975
20 Các thước đo KPI chiến lược thể hiện kỳ vọng về số lượng, chất lượng, thời gian, chi phí trong viễn cảnh tài chính là gì? http://blognhansu.net.vn/?p=25023
21 Cần bao nhiêu thước đo cho một thẻ điểm cân bằng? http://blognhansu.net.vn/?p=25097
22 Nếu xây KPI cho đơn vị sự nghiệp, nên bắt đầu từ đâu? http://blognhansu.net.vn/?p=24089
23 KPI công ty anh chị là kiểu cây gậy hay cà rốt? http://blognhansu.net.vn/?p=23800
24 BSC/KPIs và 3Ps thúc đẩy năng suất https://goo.gl/IxGcHt
25 Văn hóa làm việc theo KPI: phản tác dụng và làm trì trệ năng lực sáng tạo của nhân viên http://blognhansu.net.vn/?p=20560
26 Tại sao người ta dùng KPI ngăn xếp – đánh giá hiệu quả công việc theo hình chuông? http://blognhansu.net.vn/?p=24677
27 Cách nào để đo lường KPI khách quan và chính xác? http://blognhansu.net.vn/?p=24717
28 Cách khắc phục các bài toán tâm lý sau khi áp dụng KPI http://blognhansu.net.vn/?p=24555
29 Các lỗi thường gặp trong quá trình đánh giá nhân sự http://blognhansu.net.vn/?p=6302

KINH NGHIỆM TÁI TẠO HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT BSC - KPI PHIÊN BẢN KC24
1 Tại sao cần phải dùng BSC & KPI ? http://blognhansu.net.vn/?p=18264
2 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 1: 11 thứ bắt buộc cần có để xây dựng KPI http://blognhansu.net.vn/?p=19981
3 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 2: làm cho CEO và Quản lý thấy bức tranh lớn về thệ thống QTNS http://blognhansu.net.vn/?p=20337
4 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 3: BSC – Chiến lược và cuộc họp hội đồng kiến trúc Doanh nghiệp http://blognhansu.net.vn/?p=20365
5 - Case: CEO FPT thuyết giảng bản đồ chiến lược (BSC) cho sếp Vingroup http://blognhansu.net.vn/?p=20394
6 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 4: cùng CEO hoàn thiện bức tranh chi tiết http://blognhansu.net.vn/?p=20385
7 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 5: KPI theo hành trình khách hàng http://blognhansu.net.vn/?p=19732
8 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 6: xây dựng KPI phòng – tâm tình giữa CEO và TBP http://blognhansu.net.vn/?p=20411
9 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 7: KPI nhân viên và tính toán phân bổ KPI http://blognhansu.net.vn/?p=20438
10 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 8: cơ chế chính sách thúc đẩy hoàn thành KPI http://blognhansu.net.vn/?p=20464
11 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 9: CEO sẽ quản lý nhân sự đội sale (kinh doanh) như thế nào? http://blognhansu.net.vn/?p=20119
12 - Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 10: Triển khai thực hiện KPI – con đường gian nan bắt đầu http://blognhansu.net.vn/?p=20528
13 - Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp http://blognhansu.net.vn/?p=22785
14 Cách xây dựng chính sách cho phòng ban: Trích bao nhiêu phần trăm doanh thu để thưởng là phù hợp? http://blognhansu.net.vn/?p=21495
15 Chính sách cho Sale (kinh doanh) cửa hàng thế nào là hợp lý? http://blognhansu.net.vn/?p=22248
16 Cách xây dựng thang bảng lương hợp lý đối với doanh nghiệp nhỏ? http://blognhansu.net.vn/?p=22409
17 File Định biên chi phí – nhân sự và tính toán chính sách cho toàn công ty http://blognhansu.net.vn/?p=22221

BÀN THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG HIỆU SUẤT KHÁC
PHƯƠNG PHÁP JD - KPI
1 Quy trình và hướng dẫn xây dựng Key Performance Indicator (KPI) – chỉ số đánh giá thực hiện công việc http://blognhansu.net.vn/?p=7370
2 Xây dựng KPI tắt (“dối") như thế nào cho nhanh? http://blognhansu.net.vn/?p=21864
3 Các bước xây KPI từ MTCV/Quy trình kết hợp phân loại kiểu ngăn xếp http://blognhansu.net.vn/?p=23353
4 Hệ thống KPI cho các phòng ban http://blognhansu.net.vn/?p=23324
5 Em gấp quá, muốn làm KPI cho các vị trí nhanh thì làm thế nào? http://blognhansu.net.vn/?p=25060

PHƯƠNG PHÁP CSF - KPI
1 Bạn có phân biệt được BSC – KPI và CSF – KPI khác nhau ở điểm nào không? http://blognhansu.net.vn/?p=23428

PHƯƠNG PHÁP O - KR
1 So sánh giữa OKR và KPI http://blognhansu.net.vn/?p=23387
2 Nếu OK Rồi thì ta có phương pháp OKR http://blognhansu.net.vn/?p=24793

3 thoughts on “Mục lục các bài viết Q5: Tái tạo Hệ thống Quản trị Hiệu suất Nhân sư – Performance Management System | KPI

  1. Pingback: Nếu xây KPI cho đơn vị sự nghiệp, nên bắt đầu từ đâu? | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *