Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ?

Hôm nay nhân lúc phấn khởi vì nhận được lương, tôi thấy câu hỏi này hay hay : "Mình mới nhận công việc về nhân sự. Sếp mình có yêu cầu là xây dựng quy trình nhân sự cho công ty. Bạn cho mình hỏi xây dựng quy trình này bao gồm những vấn đề gì và xây dựng như thế nào? ". Vậy là xách chuột lên và gõ phím.

Trước, tôi đã từng có một bài viết giới thiệu về tài liệu chứa toàn bộ các quy trình nhân sự tại: BTL04 – Bộ tài liệu quy trình quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Nhưng đúng là chưa có bài nào giới thiệu tổng thể về vấn đề này cả.

Nói chung, để xây dựng quy trình nhân sự và các tài liệu, biểu mẫu đi kèm cần phải căn cứ vào thực tế quản trị nhân sự tại công ty để xây. Công ty phát triển đến giai đoạn nào thì, quy trình sẽ ở giai đoạn đó. Ví như ở giai đoạn startup (mới khởi sự doanh nghiệp) thì quy trình nhân sự đôi khi chỉ đơn giản là quy trình xin nghỉ phép và quy trình chấm công, trả lương. Giai đoạn công ty được 3 năm thì lại thêm quy trình nữa như nghỉ việc, tuyển dụng ... Rồi còn căn cứ cả vào quy mô công ty để xây nữa. Tuy nhiên sếp thì muốn nhiều cho nên việc sếp yêu cầu xây dựng quy trình theo ISO là có thể xảy ra. ISO cũng có nhiều loại. ISO đối phó, ISO chuẩn hoặc ISO để tự sướng.

Bên cạnh đó, một số nơi hành chính và nhân sự chập là 1 nên ngoài xây dựng quy trình Nhân sự, sếp còn yêu cầu xây dựng quy trình hành chính. Cả 2 thứ gộp lại với cái tên : quy trình quản trị hành chính nhân sự. Theo tôi, nếu sếp có yêu cầu như vậy thì cũng nên tách ra: quy trình nhân sự và quy trình hành chính. Về quy trình hành chính, bạn vui lòng tham khảo thêm ở đây: BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh ( new ) ( http://goo.gl/czCPC3 )

Nói cả hành chính và nhân sự thì rất dài. Cho nên trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau nói về quy trình quản lý nhân sự. Còn qui trình hành chính chúng ta sẽ để 1 dịp khác.

Nhân sự là các công việc liên quan đến con người, nguồn nhân lực của công ty cho nên quy trình nhân sự là các hoạt động theo thứ tự để giải quyết các công việc xoay quanh vòng đời của nhân viên.

Và tổng thể các quy trình đó là: ( http://goo.gl/A4R4zG )

Quy trình tổng thể này thực ra chưa diễn giải hết được các công việc của nhân sự và các quy trình để vận hành. Nhưng sợ bộ thì có thể tham khảo được. Một số bạn sẽ hỏi, thế quy trình xin nghỉ phép nó nằm ở đâu ? Rồi quy trình chấm công trả lương nó ở đâu ? ... Tôi xin trả lời là nó nằm ở phần quy trình áp dụng chế độ chính sách.

Dựa vào quy trình tổng thể này, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục xây dựng các quy trình chi tiết và các biểu mẫu cho nó. Có nhiều cách để làm. Cách đơn giản nhất là cứ lên mạng cóp nhặt rồi mang về sửa cho phù hợp với công ty mình là ok. Không thì bê nguyên ở một công ty nào đó về cũng được. Hoặc tự biên tự diễn theo thực tế doanh nghiệp. Dù là cách nào thì Hệ thống quy trình, biểu mẫu, tài liệu cần phải có đủ như sau:

Đây chính là bộ tài liệu quy trình quản lý nhân sự tạm gọi là đầy đủ nhất và theo ISO ( http://goo.gl/jWnLRd ) .
Quy chế tổ chức phòng nhân sự ( http://goo.gl/IbSAah )
- Quy chế tổ chức ( )
- Mô tả công việc ( http://goo.gl/jpdVte )
- Mẫu báo cáo kế hoạch ( http://goo.gl/g1Q4A2 )

NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự ( http://goo.gl/hnJ7yg )
- NS – 01 – Quy trinh tuyen dung nhan vien ( http://goo.gl/TGiDQU )
- NS – 01 – BM13 – Thong bao tuyen dung ( http://goo.gl/1Bx2ZB )
- NS – 01 – BM12 – Bang danh gia ket qua phong van ( http://goo.gl/jXNNGP )
- NS – 01 – BM11 – Thu moi phong van ( http://goo.gl/QFOibT )
- NS – 01 – BM10 – Danh sach cau hoi phong van ( http://goo.gl/U408zE )
- NS – 01 – BM09 – Danh sach ung vien tham gia phong van ( http://goo.gl/Tb3G2w )
- NS – 01 – BM08 – Thong bao khong tuyen dung ( http://goo.gl/AFlXbX )
- NS – 01 – BM07 – Danh sach ket qua lam bai kiem tra ( http://goo.gl/JrRGPg )
- NS – 01 – BM06 – Ban tu khai ung vien ( http://goo.gl/6ZFBMJ )
- NS – 01 – BM05 – Thu moi lam bai kiem tra ( http://goo.gl/CAlbS6 )
- NS – 01 – BM04 – Ke hoach tuyen dung nhan su cty ( http://goo.gl/ZD9Pmx )
- NS – 01 – BM04 – Danh sach ung vien lam bai kiem tra ( http://goo.gl/lBwkho )
- NS – 01 – BM03 – Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung ( http://goo.gl/A9OLM5 )
- NS – 01 – BM02 – To trinh bo sung nhan su dot xuat ( http://goo.gl/CBhmak )
- NS – 01 – BM01 – Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang ( http://goo.gl/wIbmUH )
- Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

NS – 02 – Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp ( http://goo.gl/AgNRI6 )
NS – 02 – Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao ( http://goo.gl/80UYDc )

NS – 03 – Quy trình thử việc học việc ( http://goo.gl/hVSP6b )

NS – 03 – BM01 – Quyet dinh tiep nhan nhan vien ( http://goo.gl/Yl2d2F )
NS – 03 – BM02 – Hop dong thu viec ( http://goo.gl/VUmqm4 )
NS – 03 – BM03 – Ke hoach chuan bi thu viec ( http://goo.gl/obNFg4 )
NS – 03 – BM04 – Bien ban ban giao cong cu tai san ( http://goo.gl/q2ynFp )
NS – 03 – BM05 – Chuong trinh thu viec ( http://goo.gl/Iz9xE0 )
NS – 03 – BM06 – Bang danh gia ket qua thu viec ( http://goo.gl/ENF9DR )
NS – 03 – BM07 – Hop dong lao dong ( http://goo.gl/Q6vC3m )
NS – 03 – Quy trinh thu viec, hoc viec ( http://goo.gl/Y8wdVu )

NS – 04 – Quy trình thực tập ( http://goo.gl/7K3EbA )
NS – 04 – Quy trinh thuc tap ( http://goo.gl/mwOjB2 )
NS – 04 – BM07 – Bang danh gia ket qua thuc tap ( http://goo.gl/hIlSFZ )
NS – 04 – BM06 – Bang danh gia ket qua de tai thuc tap ( http://goo.gl/AHzuz0 )
NS – 04 – BM05 – Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang ( )
NS – 04 – BM04 – Bang cam ket thuc tap ( http://goo.gl/NdLKUn )
NS – 04 – BM03 – Chuong trinh thuc tap ( http://goo.gl/0KYAl1 )
NS – 04 – BM02 – Quyet dinh tiep nhan thuc tap ( http://goo.gl/ie8F5d )
NS – 04 – BM01 – Giay de nghi thuc tap ( http://goo.gl/tlLWQ6 )

NS – 05 – Quy định quản lý quản trị viên tập sự ( http://goo.gl/FTxJdM )
NS – 05 – Quy dinh quan tri vien tap su ( http://goo.gl/8x02v2 )
NS – 05 – BM05 – Bang danh gia ket qua tap su ( http://goo.gl/VQwNdZ )
NS – 05 – BM04 – Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan ( http://goo.gl/zBdF5R )
NS – 05 – BM03 – Chuong trinh tap su ( http://goo.gl/J2es11 )
NS – 05 – BM02 – Ke hoach tuyen dung QTV tap su ( http://goo.gl/cMiaTu )
NS – 05 – BM01 – Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su ( http://goo.gl/RnP8zM )

Quy trình đào tạo

NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai ( http://goo.gl/A3BoKe )
NS- 06 – BM01 – Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien ( http://goo.gl/y3v5Jf )
NS- 06 – BM02 – Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop ( http://goo.gl/Ka23oF )
NS- 06 – BM03 – Bang tong hop nhu cau dao tao ( http://goo.gl/jeYCdc )
NS- 06 – BM04 – Phieu yeu cau dao tao ( http://goo.gl/9JraxP )
NS- 06 – BM05 – Ke hoach dao tao ( http://goo.gl/CwQp19 )
NS- 06 – BM06 – To trinh cu di dao tao ( http://goo.gl/bba51B )
NS- 06 – BM07 – Bang cam ket dao tao ( http://goo.gl/lGIE1i )
NS- 06 – BM08 – Quyet dinh cu di dao tao ( http://goo.gl/fNLATA )
NS- 06 – BM09 – Phieu danh gia khoa hoc ( http://goo.gl/CBSRXG )
NS- 06 – BM10 – Ke hoach ung dung sau dao tao ( http://goo.gl/pfPQOV )
NS- 06 – BM11 – Bao cao ket qua ung dung dao tao ( http://goo.gl/6G5SYb )
NS- 06 – BM12 – Ho so dao tao ( http://goo.gl/OzaXNj )
NS- 06 – BM13 – Bao cao tong hop dao tao hang thang ( http://goo.gl/G7WQO7 )
NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai ( http://goo.gl/LsHpVq )

NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ ( http://goo.gl/xri4IN )
NS- 07 – BM01 – Chuong trinh dao tao ( http://goo.gl/68cFyZ )
NS- 07 – BM02 – Bien ban dao tao ( http://goo.gl/fWlAuu )
NS – 07 – Quy trinh dao tao noi bo ( http://goo.gl/k7kpDv )

NS – 08 – Quy trình đào tạo hội nhập ( http://goo.gl/loV70Z )
NS- 08 – BM01 – Chuong trinh dao tao theo chuc danh ( http://goo.gl/S8bNZu )
NS- 08 – BM02 – Ke hoach dao tao noi quy ( http://goo.gl/1mY5Sz )
NS- 08 – BM03 – Ke hoach dao tao nghiep vu ( http://goo.gl/O0661A )
NS- 08 – BM04 – Bien ban dao tao ( http://goo.gl/tokWqJ )
NS – 08 – Quy trinh dao tao hoi nhap ( http://goo.gl/Dxd67E )

NS – 09 – Quy trình nghỉ việc ( http://goo.gl/AoLTXr )
NS -09 – BM07 – Quyet dinh nghi viec ( http://goo.gl/UjC6uA )
NS- 09 – BM06 – Bien ban thanh ly nghi viec.. ( http://goo.gl/VLaJSW )
NS- 09 – BM05 – Phieu cam ket khi nghi viec. ( http://goo.gl/altEyK )
NS- 09 – BM04 – Bien ban ban giao tai san, cong cu ( http://goo.gl/g8bJBr )
NS- 09 – BM03 – Bien ban ban giao ho so, tai lieu ( http://goo.gl/bEP5u6 )
NS- 09 – BM02 – Bien ban ban giao cong viec ( http://goo.gl/c2RzbL )
NS – 09 – Quy trinh nghi viec ( http://goo.gl/lGFlEV )
NS- 09 – BM01 – Don xin nghi viec ( http://goo.gl/yv4sW1 )

NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng ( http://goo.gl/ru8ts1 )
NS – 10 – BM01 – Giay xin nghi phep ( http://goo.gl/Fgofj4 )
NS – 10 – BM02 – So theo doi nghi phep ( http://goo.gl/hzGHEf )
NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng ( http://goo.gl/CBDP6n )

NS – 11 – Quy che khen thuong ( http://goo.gl/7N2nYM )
NS – 11 – BM01 – Phieu de nghi khen thuong ( http://goo.gl/0QSD9a )
NS – 11 – BM02 – Quyet dinh xu ly khen thuong ( http://goo.gl/CWCuvJ )
NS – 11 – BM03 – So theo doi khen thuong ( http://goo.gl/5oX9zm )
NS – 11 – Quy che khen thuong ( http://goo.gl/lBR7gl )

NS – 12 – Quy chế kỷ luật ( http://goo.gl/lgHK74 )
NS – 12 – BM01 – Bien ban vi pham ( http://goo.gl/3tG8gC )
NS – 12 – BM02 – Ban tu kiem ca nhan ( http://goo.gl/cN15JV )
NS – 12 – BM03 – Bien ban hop xem xet ky luat ( http://goo.gl/XgTZyU )
NS – 12 – BM04 – Quyet dinh xu ly ky luat ( http://goo.gl/9r8HcO )
NS – 12 – BM05 – So theo doi ky luat ( http://goo.gl/O53hly )
NS – 12 – Quy che ky luat ( http://goo.gl/cWvVJF )

NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm ( http://goo.gl/BkVoII )

NS – 13 – BM01 – Phieu thang chuc ( http://goo.gl/k8WDQ2 )
NS – 13 – BM02 – Phieu de xuat bo nhiem can bo ( http://goo.gl/okX7eV )
NS – 13 – BM03 – Phieu danh gia can bo ( http://goo.gl/5AStZM )
NS – 13 – BM04 – Bang tu nhan xet cua can bo t ( http://goo.gl/9QY88R )
NS – 13 – BM05 – Phieu danh gia tin nhiem ( http://goo.gl/b2tpB2 )
NS – 13 – BM06 – Quyet dinh bo nhiem ( http://goo.gl/jhH0fX )
NS – 13 – Quy che bo nhiem ( http://goo.gl/iBh3u9 )

NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc ( http://goo.gl/7NkURw )
NS – 14 – BM01 – Bang tieu chuan danh gia cong viec ( http://goo.gl/O6twSF )
NS – 14 – BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu ( http://goo.gl/ZCHdwv )
NS – 14 – BM03- Bien ban danh gia cong viec ( http://goo.gl/mmtVpo )
NS – 14 – BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che ( http://goo.gl/mDFy5l )
NS – 14 – BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy ( http://goo.gl/G2XgAZ )
NS – 14 – BM06 – Giay de nghi cong diem. ( http://goo.gl/4ajcX5 )
NS – 14 – BM07 – Bang tong hop danh gia cong viec ( http://goo.gl/G13thT )
NS – 14 – Quy trinh danh gia cong viec nhan vien ( http://goo.gl/8kR3lZ )

NS – 15 – Quy chế lương ( http://goo.gl/QKiivU )
NS – 15 – BM01 – Giay de nghi tang luong ( http://goo.gl/iZg43N )
NS – 15 – BM02 – Danh sach tang luong dinh ky ( http://goo.gl/erG1i5 )
NS – 15 – BM03 – Danh sach nhan vien chua duoc tang luong ( http://goo.gl/NDyqkR )
NS – 15 – BM04 – Quyet dinh tang luong ( http://goo.gl/YPrWnp )
NS – 15 – Quy che luong. ( http://goo.gl/jVPBw5 )

NS – 16 – Nội quy công ty ( http://goo.gl/ZGH4k6 )
NS – 16 Noi quy lao dong cong ty ( http://goo.gl/gUB1nU )

NS – 17 – Quy định tính toán và trả lương ( http://goo.gl/bdx9Zf )
1.17 – Quy dinh tinh va tra luong ( http://goo.gl/tJvFls )
NS – 17 – BM01 – Bang luong ( http://goo.gl/LvzvLE )
NS – 17 – BM02 – Phieu luong ( http://goo.gl/Pu9cBs )
NS – 17Quy dinh tinh toan va tra luong ( http://goo.gl/cda6lv )

NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự ( http://goo.gl/1dTWMB )
NS – 18 – BM02 – Ke hoach nhan su tong hop hang nam ( http://goo.gl/3wyjrH )
NS – 18 – BM01 – Ke hoach nhan su bo phan hang nam ( http://goo.gl/YXULnF )
NS – 18 – BM03 – Bang nang luc ky nang cot loi ( http://goo.gl/wbYCmU )
NS – 18 – BM04 – Bang danh gia nang luc nhan vien ( http://goo.gl/GpcWQI )
NS – 18 – BM05 – Bang ngan sach dao tao ( http://goo.gl/dN2yN2 )
NS – 18 Quy trinh hoach dinh nhan su (http://goo.gl/Xxj6tH )

NS – 19 – Quy định quản lý giờ công lao động ( http://goo.gl/0yz7XD )

NS -19 – BM01 – Giay de nghi tang ca ( http://goo.gl/pz1QaH )
NS -19 – BM02 – Bang cham cong ( http://goo.gl/nWIIDh )
NS -19 – BM03 – Bang xac nhan thoi gian lam viec ( http://goo.gl/Pqsmzz )
NS – 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong ( http://goo.gl/OBeP2H )

NS – 20 – Quy trình xử lý khiếu nại ( http://goo.gl/DhyWWr )
NS -20- BM02 – Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao ( http://goo.gl/qZ3B7a )
NS -20- BM04 – Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao ( )
NS – 20 – BM01 – Giay de nghi khieu nai, to cao ( http://goo.gl/MxezpZ )
NS – 20 – BM02 – Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao ( )
NS – 20 – BM03 – So theo doi xu ly khieu nai, to cao ( http://goo.gl/iTVdZe )
NS – 20 – BM04 – Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao ( http://goo.gl/GLrucf )
NS – 20 – BM05 – Quyet dinh xu ly khieu nai ( http://goo.gl/KwwcEL )
NS – 20 – Quy trinh xu ly khieu nai, to cao ( http://goo.gl/vkugMV )

Bảo hiểm xã hội, y tế:

Nhìn những biểu mẫu này chăc mọi người sẽ biết mình cần phải làm gì. Chi tiết diễn giải tại sao lại có biểu mẫu đó, tôi cũng đã từng viết tại seri các bài về lý thuyết nhân sự: Tag lý thuyết nhân sự .

Các bạn xem thêm tại:
- Tổng thể lý thuyết về nhân sự … p1 – tổng quan và tuyển dụng
- Tổng thể lý thuyết về nhân sự … p2 – thử việc và thực tập
- Tổng thể lý thuyết về nhân sự … p3 – bảo hiểm, quản lý công việc, vi phạm kỷ luật
- Tổng thể lý thuyết về nhân sự … p4 – đánh giá, bổ nhiệm và khen thưởng
- Tổng thể lý thuyết về nhân sự … p5 – đào tạo nhân sự

Nếu các bạn cần các tài liệu ở trên, vui lòng để lại comment có mail + quy trình muốn có. Tôi sẽ gửi cho bạn khi đọc được comment. Lưu ý là tôi chỉ gửi 1 quy trình trong 20 quy trình trên thôi bạn nhé. Rất mong bạn thông cảm, tôi không thể gửi toàn bộ được. Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.

Tái bút ngày 3/7/2016: Mọi người hỏi xin nhiều quá mà tôi lại không có thời gian gửi. Vì thế cả nhà chủ động tự vào đây tải nhé. Hi vọng các tài liệu sẽ giúp được mọi người.

Link download: http://tailieunhansu.com/diendan/f270/

389 thoughts on “Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ?

  • cho mình hỏi, tại sao mình không đăng ký được nhỉ, đăng ký 4 lần toàn lỗi mail, trong khi mail mình vẫn xài bình thường…

   • Hi anh,

    Không biết anh đang nói về việc đăng ký gì vậy? Có phải là đăng ký thành viên trên diễn đàn tailieunhansu.com ? Nếu đúng anh vui lòng cho biết lỗi anh bị là lỗi gì vậy?

 1. Chu Thị Quế Hương 18.09.2014 at 09:42 - Reply

  Bộ tài liệu của Cường rất hay và chi tiết. Hiện tại công ty mình có nhiều quy trình cần cải tiến nhưng tiếc là chỉ được nhận 01 QT. Cường gửi giúp mình QT NS-14 để mình tham khảo nhé. Cảm ơn Cường rất nhiều.

 2. Cường cho mình xin Quy trình đào tạo được không? Mình đang xây dựng quy trình đào tạo online (e-learning) cho công ty thì có thể áp dụng được Quy trình đào tạo này không nhỉ?
  Cường cho mình hỏi thêm là Cường dùng PM nào để vẽ cái quy trình vậy? trông đẹp và chuyên nghiệp quá :).

  Email của mình: [email protected]

  Thanks

 3. Bạn xây dựng một bộ quy trình thật là đầy đủ và chi tiết. Đây là một bộ tài liệu tham khảo rất đáng quý cho người làm nhân sự. Mong nhận được tài liệu bạn chia sẻ. Cảm ơn nhiều.

 4. Bộ tài liệu của anh rất hay và hữu ích. Anh cho em xin “Quy trình hoạch định nhân sự” để làm tài liệu tham khảo với ạ! Em cảm ơn ạ !

 5. Phạm Doãn Chiến 18.09.2014 at 11:59 - Reply

  Hi Anh Cường,

  Cảm ơn anh luôn có những bài viết chia sẻ cho cộng đồng ạ. Anh share tới địa chỉ email: [email protected] NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm giúp em với ạ.

  Cảm ơn sự hỗ trợ của Anh Cường!

 6. Cám ơn anh đã chia sẻ,

  Có lẽ em hơi “tham lam” khi xin anh tất cả các quy trình trên, nhưng công việc hiện tại của em rất cần nó

  Email của em: [email protected]

  Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ từ anh

  E.Ngân

 7. Trương Thị Mận 18.09.2014 at 12:40 - Reply

  Cho em xin quy trình đánh giá công việc. Cám ơn anh đã chia sẻ.

 8. Nguyễn Hồng Nhung 18.09.2014 at 13:10 - Reply

  Chào Cường, bộ tài liệu ISO của bạn rất chi tiết và hữu ích. Cường gửi cho mình NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ để mình nghiên cứu nhé. Cảm ơn Cường.

 9. Cao Đình Năm 18.09.2014 at 13:51 - Reply

  Chào Anh Cường!

  Anh cho Em xin cái quy chế đào tạo nhé

  Cảm ơn Anh nhiều ạ!

 10. Mai Thị Hương 18.09.2014 at 13:56 - Reply

  Cho em xin quy trình số NS-18 quy trình hoạch định nhân sự ạ. Em cảm ơn

 11. Phạm Duy Trường 18.09.2014 at 14:07 - Reply

  Em chào anh. Anh gửi giúp em quy trình NS-15 quy trình đánh giá công việc và quy trình NS-18 quy trình hoạch định nhân sự. mail của em là [email protected]. Em cảm ơn

 12. Hoàng Ngọc 18.09.2014 at 14:12 - Reply

  Ad cho em xin quy trình hoạch định nhân sự với ạ.
  Em cảm ơn ad. :)

 13. Hoàng Ngọc 18.09.2014 at 14:13 - Reply

  Ad cho mình xin quy trình đánh giá công việc ạ.
  Cảm ơn ad nhiều. :)

  • Chào anh Cường, hiện em đang đóng góp xây dựng hệ thống quy trình của 1 công ty nhỏ.
   Anh có thể gởi giúp em quy trình ” NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc”
   Mail của em là: [email protected]
   Em cám ơn anh.

 14. Anh Cường có thể gửi cho mình tham khảo NS17 – Quy định tính toán và trả lương không ạ? Email của mình là [email protected]. Xin cảm ơn anh rất nhiều.

 15. Trang Nguyễn 19.09.2014 at 08:56 - Reply

  Nội dung bài viết rất hữu ích. Nhờ anh cho em xin quy trình NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc. Cảm ơn anh nhiều!

 16. Lộc Trần 19.09.2014 at 10:51 - Reply

  Chào Anh Cường,

  Cảm ơn A. đã chia sẽ những thông tin bổ ích về nhân sự cho mọi người hiểu thêm.
  Nhờ Anh chia sẽ cho em quy trình NS – 03 – Quy trình thử việc học việc.

  Cảm ơn Anh.

 17. Phạm Duy Trường 20.09.2014 at 14:35 - Reply

  Em chào anh. Anh gửi giúp em quy trình NS-15 Quy trình đánh giá công việc. Em cảm ơn anh.

 18. Vũ Thế Cương 20.09.2014 at 15:39 - Reply

  Chào anh Cường. ANh Cường gửi giúp em quy trình NS-15 Quy trình đánh giá công việc.
  Cảm ơn anh Cường.

 19. Đỗ Phương Thảo 20.09.2014 at 22:19 - Reply

  Cảm ơn anh đã chia sẻ bộ tài liệu quý này. Thật may là hôm nay em đọc được bài viết này của anh. Em chuẩn bị là nhân viên lao động tiền lương, mong anh có thể gửi cho em quy trình NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc ạ. Nếu được anh có thể gửi cho em thêm quy trình NS – 17 với. Chúc anh nhiều sức khỏe, cảm ơn anh ạ!

 20. Cường đã gửi cho các anh chị có để lại mail tài liệu và đăng ký ngày 19, 20 và buổi sáng ngày 21 rồi. Anh chị vui lòng check mail nhé.

  Một số anh chị đăng ký nhưng không để lại mail nên C chưa gửi được, mong anh chị thông cảm giúp C.

  Thanks.

  • Tiến Phát 01.10.2014 at 09:41 - Reply

   Kính gửi: Anh Cường

   Em hiện tại mới được tuyển vào làm nhân sự cho công ty ở Long An. Anh vui lòng cho em xin Quy trình “NS – 03 – Quy trình thử việc học việc”. Email của em là: [email protected].

   Em cảm ơn anh nhiều

  • Đỗ Phương Thảo 06.10.2014 at 13:58 - Reply

   Em chào anh. Em vẫn chưa nhận được mail của anh ạ. Em mong anh có thể gửi lại quy trình NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc và NS – 17 – Quy định tính toán và trả lương vào mail [email protected] với ạ.
   Em cảm ơn anh ạ!

  • Chào anh Cường,
   Em vừa mới đọc được post này của anh ạ. Anh có thể cho em xin bộ tài liệu được không ạ?
   Mail của em là [email protected]. Em cảm ơn anh ạ!

 21. Cảm ơn anh đã chia sẻ bộ tài liệu quý này, a có thể gửi cho e NS-06-07- Quy Trình Đào Tạo được ko ak. em cảm ơn anh nhiều chúc a sức khỏe và thành công ak

 22. chào a cường ah, bộ tài liệu của a rất hay và có ích cho ngành quản trị nhân sự, a có thể gửi giúp e bộ Ns – 01- Quy trình tuyển dụng nhân sự.
  mail: [email protected]
  Em cảm ơn a rất nhiều ah!

 23. Nguyễn Quỳnh Anh 24.09.2014 at 16:03 - Reply

  Anh Cường có thể gửi giúp em file tài liệu về nhân sự cần có ko a?

  Thanks a!

 24. K/g anh chị và các bạn,

  Cường đã gửi cho tất cả các anh chị để lại mail và tên bộ tài liệu từ ngày 21 đến 20h ngày 26/9. Anh chị vui lòng check mail để nhận tài liệu anh chị nhé.

  Thanks,

  • chào anh cường, rất vui khi được biết đến trang này của anh, vì em là nhân viên quản trị nhân sự mới của công ty, nên em rất mong được a gửi cho các tài liệu liên quan để tham khảo được không ạ.
   email của e là [email protected]

 25. Giang Thị Kim Thanh 29.09.2014 at 09:57 - Reply

  Chào Cường, bộ tài liệu của Cường rất hay và hữu ích. Có thể gửi dùm mình tài liệu NS – 14 vào địa chỉ mail: [email protected].
  Cám ơn nhiều.

 26. Nguyễn Thùy Dương 30.09.2014 at 13:40 - Reply

  Dear Anh Cường,

  A có thể gửi cho e xin các quy trình liên quan đến nghề nhân sự ở trên được không?
  E đang làm việc ở phòng nhân sự và rất muốn học tất cả các công việc về nghề nhân sự.
  E cảm ơn Anh. Địa chỉ email của e là: [email protected]

 27. Anh cường ơi, Anh Cường cho em xin Quy tình tuyển dụng với nha.Thank Anh nhiều (Đây là commment thứ 3 của em.Hic hic)

 28. Chào anh.
  Anh có thể cho em tham khảo các quy trình 01. 12. 14. 17.
  Thank nhiều.

 29. Hi all,

  Cường đã gửi tài liệu cho các anh chị để lại mail đến hết tối 4/10. Anh chị vui lòng check mail nhé. Có thể mail sẽ rơi vào hòm thư spam. Những anh chị không để lại mail thì sẽ không được nhận.

  Thanks
  HC

 30. Hải Nguyễn 05.10.2014 at 09:36 - Reply

  em đang nghiên cứu quy trình tuyển dụng.:) a cho xin bộ tài liệu về quy trình tuyển dụng ạ.. em cảm ơn nhiều nhiều ^_^

 31. Cẩm Diền 06.10.2014 at 18:04 - Reply

  Chào anh Cường, anh cho em xin bộ tài liệu về quy trình đào tạo và NS – 17 nha anh. Cám ơn anh rất nhiều.

 32. Le Thi Nhu Ngoc 07.10.2014 at 13:40 - Reply

  Bài viết rất hay và hữu ích. Cám ơn Cường cho tâm huyết của Cường với nghề. Great job!.
  Chúc Cường có nhiều sức khỏe để ngày càng có nhiều bài viết hữu ích đóng góp cho cộng đồng.
  Cường cho Ngọc xin quy trình: NS_18_Quy trình hoạch định nhân sự; NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm và NS – 04 – Quy trình thực tập với. Địa chỉ của mình là [email protected]. Cám ơn Cường rất nhiều. Nice day!

 33. Chào anh Cường,

  Quy trình của anh hay và rất bổ ích với em. Anh có thể cho em xin quy trình Hoạch định nhân sự NS-18 không ạ? Em cảm ơn anh rất nhiều

 34. A có thể gửi cho e xin các quy trình liên quan đến nghề nhân sự ở trên được không?
  E đang làm việc ở phòng nhân sự và rất muốn học tất cả các công việc về nghề nhân sự.
  E cảm ơn Anh. Địa chỉ email của e là:[email protected]

 35. Phạm Thanh Tuấn 13.10.2014 at 14:41 - Reply

  Xin chào anh Cường, Rất cảm ơn anh về những thông tin bổ ích về HRM của anh. Xin anh gửi giúp em quy trình đào tạo biểu mẫu NS06,07,08. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc anh mọi điều tốt lành! Địa chỉ email của em: [email protected]

 36. anh Cường ơi anh có quy trình Công ty cho một nhân viên nghỉ viêc không cho em xin với ạ,

 37. Hoàng Hiền 15.10.2014 at 15:35 - Reply

  Em theo dõi blog của anh đã lâu, các bài viết của anh đối với em đều rất hữu ích. Em cũng xin chúc mừng anh đã xuất bản cuốn sách đầu tay. Hiện tại em đang tìm kiếm bộ tài liệu về lương, anh có thể cho em xin biểu mẫu NS-15 Quy chế lương với ạ.
  Cảm ơn anh đã dành thời gian ạ!

 38. Hồng Hạnh 17.10.2014 at 11:31 - Reply

  Hiện tại, em đang phụ trách xây dựng chương trình đào tạo hội nhập cho nhân sự mới, em chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm. Anh có thể chia sẻ cho em xin một số tài liệu có liên quan đến đào tạo hội nhập được không ạ??Cảm ơn anh.
  Email của em là : [email protected]

 39. Trần Thị Mai Sau 18.10.2014 at 15:28 - Reply

  Bạn cho mình NS – 19 – Quy định quản lý giờ công lao động với, cảm ơn bạn

 40. Chào anh Cường!
  Em đang làm việc ở phòng nhân sự, rất cần thiết các qui trình 12, 14, 18 của anh để áp dụng, anh có thể gửi giúp em được không, mong anh giúp em 1 lần này nhé, em cảm ơn anh nhiều ah, mail của em: [email protected]

 41. chào a Cường! tài liệu của anh thật hay và bổ ích! e đang rất cần biểu mẫu NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự. Mong anh gửi giúp e vào địa chỉ Email: [email protected]
  Cám ơn a nhiều!

 42. Pham Van Khoi 23.10.2014 at 14:33 - Reply

  Dear Mr Cuong,

  Mình vào bognhansu.net của anh có nhiều bài viết về công tác nhân sự rất hay và hữu ích. Qua bài viết: Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ? Mình cũng muốn được tham khảo “Quy trình đào tạo” và mong anh Cường giúp nha. Email của mình là: [email protected]

 43. Pham Van Khoi 23.10.2014 at 14:38 - Reply

  Dear Mr Cuong,

  Mình vào bognhansu.net của anh có nhiều bài viết về công tác nhân sự rất hay và hữu ích. Qua bài viết: Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ? Mình cũng muốn được tham khảo “Quy trình đào tạo”, email của mình là: [email protected]

 44. Pham Van Khoi 23.10.2014 at 14:40 - Reply

  Dear Mr Cuong,

  Mình vào bognhansu.net của anh có nhiều bài viết về công tác nhân sự rất hay và hữu ích. Qua bài viết: Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ? Mình cũng muốn được tham khảo “Quy trình đào tạo”, email của mình là: [email protected]

 45. Em cảm ơn anh về những bài viết hữu ích. Anh có thể gửi giúp em bộ tài liệu về quản lý nhân sự vào mail [email protected] được không ạ?

  Em cảm ơn anh và chúc anh ngày càng có những bài viết hữu ích hơn nữa ạ!

 46. Nguyễn Thị Liên 07.11.2014 at 12:02 - Reply

  Chào anh!
  Em đang làm nhân sự!

  Chưa có kinh nghiệm nhiều ! Nên em muốn tham khảo 1 số tài liệu của anh để có kiến thức và kinh nghiệm áp dụng trong công việc của em!

  Mong anh tư vấn và hỗ trợ về tài liệu cũng như ý kiến của anh!

  Mong sớm được hồi âm từ anh!

  Email: [email protected]

 47. Em chào anh! Anh có thể gửi cho em Quy trình đánh giá công việc được không ạ? Em cám ơn anh nhiều ạ!

 48. Nguyễn Diệu Thúy 10.11.2014 at 15:12 - Reply

  Anh gửi giúp em nữa nhé, em chưa có kinh nghiệm nhiều, thanks anh rất nhiều

 49. Chung Thương 11.11.2014 at 15:42 - Reply

  Dear anh Cường,

  Em mới bắt đầu mò mẫm từ đầu để hoàn thiện các quy trình trong công việc nhân sự cho công ty. Anh gửi giúp em các bộ quy trình, tài liệu sau với nhé! Cảm ơn anh nhiều!
  1.Quy chế tổ chức phòng nhân sự
  2. NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự
  3. NS – 02 – Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
  4. NS – 03 – Quy trình thử việc học việc
  5. NS – 04 – Quy trình thực tập
  6. NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
  7. NS – 08 – Quy trình đào tạo hội nhập
  8. NS – 09 – Quy trình nghỉ việc
  9. NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  10. NS – 11 – Quy che khen thuong
  11. NS – 12 – Quy chế kỷ luật
  12. NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm
  13. NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc
  14. NS – 15 – Quy chế lương
  15. NS – 20 – Quy trình xử lý khiếu nại
  16. NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự

 50. em đã đoc các bài viết của anh thấy rất có ích, em hiện đã 31 tuổi đã tốt nghiệp cao đẳng quản trị nhân sự, nhưng chưa có tý kinh nghiệm nào về công việc nay, lại rất mong muốn được được làm việc nhân sự, dù bắt đầu khó khăn như thế nào để xin được việc em cũng sẽ cố gắng học hỏi và trau dồi, chấp nhận cả công việc thực tập không có lương ạ . Anh có thể dành cho em chút thời gian chỉ dẫn em về việc bắt đầu công việc và cách thức đăng hồ sơ, phỏng vấn,để có thể xin được việc ạ. Em cảm ơn Anh!

 51. Trần Thị Thu Phương 15.11.2014 at 20:51 - Reply

  Anh có thể cho em xin bộ tài liệu vào mail sau đc ko ạ: [email protected]
  1. NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc
  2. NS – 15 – Quy chế lương
  3. NS – 16 – Nội quy công ty
  4. NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự
  em rất mong đc anh giúp đỡ. cảm ơn anh nhiều!

 52. Nguyễn Thị Ngọc Lanh 20.11.2014 at 10:08 - Reply

  Cám ơn Kính Cận rất nhiều vì những thông tin vô cùng bổ ích. Mình đọc rất nhiều bài của Cường, nhưng còn lậu mới “thu nạp” hết, phải nghiên cứu từ từ. Cường cho mình xin bộ tài liệu trên vào email này với nha: [email protected].
  Xin cám ơn Kính Cận rất nhiều.

 53. Lê Đức Vinh 04.12.2014 at 08:55 - Reply

  Chao anh Cuong!
  Anh co the gui em quy trinh 01 – Quy trinh tuyen dung nhan su duoc khong a.
  Rat cam on su chia se bo ich cua a.

 54. Hương Thùy 09.12.2014 at 11:40 - Reply

  Kính gửi anh Cường,
  Em đang bị đuối phần quy trình thì may mắn sao gặp được trang này. Anh cho em bộ tài liệu này với nha, email: [email protected]. Hoặc để đỡ mất thời gian của anh Cường vì send mail quá nhiều, các bạn nào được anh chia sẻ thì chia sẻ cho các bạn khác với nhé!
  Cảm ơn anh rất rất nhiều.

 55. Chào Mr. Cường,

  Nhờ Cường gửi giúp bộ qui trình NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự đến email [email protected]

  Cám ơn Mr. Cường nhiều nhé

  Hong Nguyen

 56. Cường gửi cho anh xin : Quy trình phát triển nhân sự nhé !
  Anh cảm ơn nhiều !

 57. Trần Thiên Tôn 18.12.2014 at 10:38 - Reply

  Dear Mr. Cường,
  Cường cho xin bộ số 14 (NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc) nhé, cuối năm rồi nên phải đánh để giữ giá. email của mình là [email protected]
  Cảm ơn mr. Cường rất nhiều.

 58. Nguyễn Lý 23.12.2014 at 10:47 - Reply

  Dear Mr Cường,
  Tài liệu của an rất bổ ích, Anh gửi cho em bộ tài liệu này về địa chỉ email: [email protected] với ạh.
  Cảm ơn anh lắm lắm.

 59. La Thi Huệ 24.12.2014 at 08:32 - Reply

  Chào Anh Cường.

  Anh Cường cho Em xin bộ tài liệu quy trình quản lý nhân sự tạm gọi là đầy đủ nhất và theo ISO.

  địa chỉ mail của Em: [email protected]

  Em cám ơn Anh Cường nhiều.

  Mong Anh giúp đỡ, vì Em chỉ có 2 tháng thử việc.

 60. Dear anh Cường !
  Em rất cảm ơn anh vì đã chia sẻ những kiến thức hết sức bổ ích cho mọi người !
  Em đọc rất nhiều bài viết của anh và cảm thấy rất cảm phục sự hiểu biết sâu rộng của anh !
  Mong anh Cường có thể chia sẻ bộ tài liệu hữu ích này cho em vào địa chỉ mail : [email protected].
  Em cảm ơn anh rất nhiều !

 61. Nguyen Anh Tuyet 25.12.2014 at 11:57 - Reply

  Chào anh, Em mới tham gia đăng ký thành viên, rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh.
  Em đang có nhu cầu tham khảo BM NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
  Anh có thể gửi cho em tham khảo vào địa chỉ email: [email protected] được không ạ?
  Cảm ơn anh!

 62. Xin chào Anh Cường. Cảm ơn anh đã có những chia sẻ bổ ích cho công tác quản lý nahan sự/ Anh Cường có thể cho em xin quy trình quản lý nhân sự được không ạ. Cảm ơn anh. Email: [email protected]

 63. Hi anh Cường,

  Anh có thể cho em xin Quy trình NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc

  NS – 14 – BM01 – Bang tieu chuan danh gia cong viec
  NS – 14 – BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
  NS – 14 – BM03- Bien ban danh gia cong viec
  NS – 14 – BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
  NS – 14 – BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
  NS – 14 – BM06 – Giay de nghi cong diem.
  NS – 14 – BM07 – Bang tong hop danh gia cong viec
  NS – 14 – Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

  Email của em: [email protected]. Cảm ơn anh

 64. Anh Cường gửi cho em quy trình NS-14-Quy trình đánh giá công việc với ạ

 65. Vũ T Quỳnh Châm 03.02.2015 at 17:23 - Reply

  Anh Cường gửi giúp em NS – 17 – Quy định tính toán và trả lương
  với nhé. Em cảm ơn anh nhiều ^^

 66. Nguyễn Khương 09.02.2015 at 09:19 - Reply

  Cho minh xin quy trình
  NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
  NS- 07 – BM01 – Chuong trinh dao tao
  NS- 07 – BM02 – Bien ban dao tao
  NS – 07 – Quy trinh dao tao noi bo

  mail của mình là : [email protected]

  Cảm ơn bạn nhiều!

 67. LE THI THUY HANG 13.03.2015 at 16:31 - Reply

  Chào anh Cường,
  Anh vui lòng cho em xin Quy trình đáng giá công việc nhé NS-14. Cám ơn anh đã chia sẽ những kiến thức thật quý báu.

 68. LE THI THUY HANG 13.03.2015 at 16:33 - Reply

  Chào anh Cường,
  Anh vui lòng cho em xin Quy trình đáng giá công việc nhé NS-14. Cám ơn anh đã chia sẽ những kiến thức thật quý báu. email cua em: [email protected]

 69. Anh Cường ơi, anh vui lòng gửi giúp em Quy trình đào tạo bên ngoài – NS06 với ạ.

  Em cảm ơn anh Cường nhiều thật nhiều.

 70. Ngọc Quế 26.03.2015 at 15:45 - Reply

  Gửi Cường!
  Đọc bộ tài liệu của em chị hoa hết cả mắt. Chị không biết làm sao để có được những tài liệu quý này của em.
  Em gửi giúp c bộ tài liệu Ls – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự vào mail: [email protected].

  Cảm ơn em rất nhiều có gì chị sẽ trao đổi trực tiếp qua email cho em ^^

 71. Nguyen Thi Minh PHi 31.03.2015 at 09:27 - Reply

  Chào anh Cường, anh vui long gửi cho em xin : quy trinh khen thưởng, quy trinh kỹ luật với ạ, Em muốn xin tất cả 20 Quy trinhd trên thì e phải làm sao a, a vui lòng cho e biết thông tin để e liên hệ với a, cảm ơn anh , anh gửi dùm em qua địa chỉ mail này nhé : [email protected]

 72. Chào anh, bài viết của anh rất hữu ích cho những ai đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực này.
  Anh vui lòng cho em xin tài liệu về NS o1 với ạ. Em cám ơn anh nhiều nhé.
  Email của em:[email protected]

 73. Thành Vương 17.04.2015 at 21:25 - Reply

  Chào anh, anh có thể gửi cho em phần Tổng thể lý thuyết về nhân sự … p1 – tổng quan và tuyển dụng vào mail: [email protected] được không ạ?

 74. Anh hãy đưa lên tất cả các quy trình cho mọi người tham khảo được không. Vì mọi người rất cần để tham khảo mong Anh chấp thuận.

 75. Anh Cường thân mến!
  Hiện tại e đang làm đề tài nghiên cứu khoa học về mảng nhân sự. Anh cho thể cho e xin bộ tài liệu hữu ích này của anh được không ạ? Em chân thành cảm ơn anh.
  Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp.
  Email của em: [email protected]

 76. Chào bạn. Trước tiên rất cám ơn bạn đã cung cấp các quy trình rất hữu ích liên quan đến nhân sự và đào tạo. Mình muốn tham khảo “NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự”, bạn có thể gửi vào địa chỉ mail [email protected]. Cám ơn bạn rất nhiều

 77. Cám ơn anh luôn có những bài viết hay chia sẻ cho cộng đồng. Hy vọng sẽ được đọc những bài chia sẻ của anh. Nhân đây anh Cường có thể gửi cho em “NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc” để em tham khảo nhé. Địa chỉ email của em [email protected]. Cám ơn anh nhiều nhé

 78. Đào Thu Nhung 14.05.2015 at 07:55 - Reply

  Chào anh Cường!
  Hiện nay cty em đang nghiên cứu xây dựng:
  – chế tuyển dụng
  – quy chế đào tạo
  – khung năng lực và đánh giá năng lực
  Anh có thể chia sẻ cho em những tài liệu liên quan để em tham khảo đc k ạ.
  Mail của em: [email protected]
  Hoặc: [email protected]
  Cảm ơn anh rất nh!

 79. Chào anh Cường !
  Hiện nay, công ty em đang củng cố lại quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo. Em rất mong anh Cường có thể chia sẻ tài liệu có liên quan cho em được không anh?
  Em chân thành cảm ơn anh Cường nhiều lắm !
  email của em là: [email protected]

 80. Nguyễn Thị Thái Vi 16.05.2015 at 21:37 - Reply

  Chào anh Cường,

  Em làm bên nhân sự gần 4 năm rồi, cách đây 1 tuần e bắt đầu công việc mới và vị trí mới toanh – tuyển dụng, e rất vui nếu a gửi cho e qui trình tuyển dụng, đào tạo và các vấn đề về Tuyển Dụng. Cám ơn anh ạ

 81. Dương Thị Luyến 26.05.2015 at 10:36 - Reply

  Cảm ơn Mr. Cường. Những bài viết rất ý nghĩa của anh đã giúp rất nhiều cho nghề Nhân Sự. Hiện tại Công ty em mới đi vào hoạt động anh cho em xin mục NS- 19 quy định quản lý giờ công lao động.
  Mail của em là: [email protected]
  Em cảm ơn anh!
  Chúc anh sức khỏe và thành công!

 82. Chào anh, Em mới tham gia đăng ký thành viên, rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh.
  Em đang có nhu cầu tham khảo BM NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
  Anh có thể gửi cho em tham khảo vào địa chỉ email: [email protected] được không ạ?
  Cảm ơn anh rất nhiều.

 83. Trần Tuyết Hạnh 26.05.2015 at 16:11 - Reply

  Cac noi dung xoay quanh cong tac nhan su rat hay, Minh rat muon thamkhao toan tap ve noi dung nay.
  Ban co the chi cho minh duoc khong vay? Thanks

 84. Thu Nguyễn 29.05.2015 at 14:47 - Reply

  Dear anh Cường,

  Em đã đọc rất nhiều các bài viết của anh và thực sự những bài viết này rất hữu ích, nó đã giúp em định hướng được các công việc mà 1 người làm nhân sự phải làm. Hiên tại, em đang phải xây dựng quy trình đánh giá công việc cho nhân viên. Anh có thể gửi cho em xin bộ tài liệu NS -14: Quy trình đánh giá công việc vào mail: [email protected] được không ạ. Em cảm ơn anh nhiều.

 85. Nguyễn Thị Bích Ngọc 04.06.2015 at 17:07 - Reply

  Em chào anh, hôm nay em mới đọc được blog của anh, em thấy những tài liệu anh post rất hữu ích, em cũng làm nhân sự nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, hôm nay tìm được blog của anh thật may quá. Hiện em đang xây dựng quy trình đánh giá tăng lương cho nhân viên. Anh có thể gửi cho em “Quy trình số 14-Quy trình đánh giá công việc” vào email “[email protected]” được không ạ? Em cám ơn anh rất nhiều!

 86. Lê Hồng Phước 13.06.2015 at 15:11 - Reply

  Em vừa đọc những quy trình về nhân sự trong blog của anh Cường. Em thấy rất quy củ. Vậy em mong anh Cường gửi cho em toàn bộ quy trình trên để em tham khảo và ứng dụng trong công ty của em với. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh nhớ gửi em sớm với nhé. Vì em đang phải làm quy trình và form mẫu đánh giá nhân viên. Một lần nữa xin cảm ơn anh

 87. Làm ơn gửi cho e quy trình đào tạo và quy trình tuyển dụng. e cảm ơn nhiều ạ

 88. Chào anh Cường!
  Các quy trình anh đưa ra thực sự rất hữu ích và cần thiết trong công việc.
  Thực sự em rất muốn tham khảo tất cả các quy trình đó.
  Nhưng để chọn 1 thì làm ơn gửi giúp em Quy trình số 14: QT đánh giá công việc (Nội dung và các biểu mẫu đi kèm).
  Em cảm ơn anh nhiều! Chúc anh sức khỏe!!

 89. tamnguyen.xmc 27.06.2015 at 14:34 - Reply

  Em chào anh ạ. Cảm phiền anh gửi giúp em quy trình NS-14 Đánh giá công việc. Em cảm ơn anh nhiều ạ.

 90. anh có thể gửi giúp em quy trình NS 12 – Quy chế kỷ luật được ko ạ? Cảm ơn anh nhiều ạ!

 91. Anh Cường cho em xin toàn bộ tài liệu trên nhé. Công việc hiện tại của em đang rất rất cần ạ.

  Email của em: [email protected].

  Em cảm ơn anh nhiều!

 92. Chào anh Cường!

  Hôm nay Em mới đọc được bài viết. Bài viết rất hay và hữu ích cho những người còn non kinh nghiệm như Em. Anh có thể gửi giúp Em Quy trình NS-01; NS-09; NS-10; NS15; NS-17 vào Email: [email protected].

  Mong nhận được sự giúp đỡ của Anh!

  Trân trọng!

 93. Kinh gui anh Cuong,
  Toi rat thich nhung trinh bay cua anh . Xin anh vui long gui cho toi cac tai lieu NS 10, NS 11 va NS 12. Toi cung muon duoc 1 ban ve quy che cong ty.
  Toi biet anh khong the gui qua 1 qui trinh, vi vay, neu mua duoc cu anh tat ca cac qui trinh, toi san sang de mua.
  Xin anh cho biet lien he va tra tien nhu the nao.
  Tran trong cam on,
  Tung hoang

 94. Chào anh! Em đang rất cần tài liệu NS-18 về hoạch định nhân sự. Anh có thể cho e xin tài liệu mẫu vào email của e đc ko ah. E đang cần rất gấp…gấp.. A cho e xin nhé. Cảm ơn anh nhiều!

 95. Võ Minh Toàn 31.07.2015 at 14:08 - Reply

  Anh Hùng Cường có thể cho em xin bộ “NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự” được không ạ!
  Cảm ơn anh đã quan tâm.
  Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe!

 96. Kiều Tuấn 02.08.2015 at 14:46 - Reply

  Chào Anh Cường!
  Cảm ơn anh, Tài liệu của anh rất hữu ích.
  Kính mong anh gửi quy trinh NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc
  Địa chỉ email:[email protected]
  Cảm ơn Anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe.

 97. Đàm Đức Quỳnh 05.08.2015 at 11:15 - Reply

  chào anh!
  Anh có thể gửi cho em xin Quy trình NS-08 ( quy trình đào tạo)
  Thanks anh!

 98. Dear anh, anh có thể gửi giúp em các biểu mẫu về nhân sự được không a? Em cảm ơn !

 99. Tuấn Trần 16.08.2015 at 22:26 - Reply

  Chào anh, anh có thể cho e xin bộ tài liệu NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc vào mail [email protected], chân thành cám ơn anh rất nhiều.

 100. Dear a.Cường,

  Hiện tại công ty em cũng đang trong giai đoạn start-up. Em có thể xin anh tất cả quy trình trên không ạ?
  Rất mong được anh giúp.

  Contact email: [email protected]

  Thanks and best regards,
  TungHuynh.

 101. Dear anh Cường,

  Anh gửi giúp em quy trình về lương với ạ :NS – 17 – Quy định tính toán và trả lương vào mail [email protected] giúp em nhé.

  Em cám ơn anh rất nhiều, rất mong sau này được giỏi như anh. Em cám ơn anh.

 102. Hà Huyền Linh 27.08.2015 at 00:17 - Reply

  em chào anh, hôm nay em tình cờ tìm thấy blog của anh. Những thông tin của anh rất bổ ích cho em vì em đang theo học ngành quản trị nhân lực. Anh có thể gửi cho em tài liệu các quy trình ở trên được không? em cảm ơn anh rất nhiều. Mail của em là [email protected]. Em mong sẽ nhận được phản hồi của anh

 103. Vũ Nguyễn Kim Anh 27.08.2015 at 16:55 - Reply

  Chào anh Cường!
  E đang cần tài liệu đánh giá nhân sự. Anh vui lòng gởi cho e xin “Bảng đánh giá năng lực nhân viên NS-18-BM04” qua địa chỉ email của e là [email protected] nhé.
  Em cảm ơn.

 104. Đặng Thị Thanh Huyền 28.08.2015 at 08:23 - Reply

  cho em đăng ký nhận tài liệu với ạ. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị Ban quản trị.

 105. anh Cường có thê cho em xin nội duy lao động (nội quy công ty ) không ạ.
  Giờ em muốn lấy thêm quy chế khen thưởng (khối văn phòng và khối kinh doanh); Quy chế kỷ luật, quy chế khen thưởng, quy trình đánh giá công việc thì phải làm thế nào ạ. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh ạ.

  Đ.c mail: [email protected]

  • Hồ Thị Hồng Nhung 05.01.2016 at 13:49 - Reply

   Nhung đang xây dựng các quy chuẩn nhân sự cho công ty. KC có thế gửi cho Nhung xin bộ tài liệu này nhé? Mail của Nhung là

 106. Lương Bằng 22.09.2015 at 10:56 - Reply

  Chào anh Cường
  Những thông tin rất bổ ích với em.
  Anh có thể cho em xin những tài liệu này vào mail: [email protected] được không ạ.
  Em cảm ơn anh rất nhiều!

 107. Nội dung bài viết rất hữu ích. Nhờ anh cho em xin quy trình NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc. Cảm ơn anh nhiều! Email của em [email protected]

 108. Chào Cường

  Bạn gửi giúp mình quy trình NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc hoặc NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai vào địa chỉ mail [email protected] nhé

  Các tài liệu của bạn rất là bổ ích, cảm ơn bạn nhiều

  thaoptn

 109. hi anh, Nhờ anh gửi cho em bộ NS – 19 – Quy định quản lý giờ công lao động vào email: [email protected]
  Các tài liệu của anh rất là bổ ích, cảm ơn anh nhiều

 110. Nguyễn Thiện Dũng 20.10.2015 at 10:42 - Reply

  Dear anh Cường!
  Anh gửi giúp trọn bộ tài liệu quy trình quản lý nhân sự.
  Trân trọng cảm ơn anh!

 111. Nguyễn Quang Đức 05.11.2015 at 08:15 - Reply

  Dear anh Cường!
  Anh gửi giúp trọn bộ tài liệu quy trình quản lý nhân sự. NS- 06, 07, 08
  Trân trọng cảm ơn anh!

 112. Hi anh Cường,

  Hiện tại em cũng mới qua phụ trách nhân sự và các quy trình cũng như tài liệu của công ty em thì chưa có đâu vào đâu, em muốn xây dựng lại từ đầu và hoàn thiện lại mọi thứ. Anh có thể cho em xin toàn bộ tài liệu về quy trình nhân sự được không ạ? Anh vui lòng gửi qua mail [email protected] cho em nhen. Và anh có thể tư vấn cho em nên học thêm chứng chỉ hay văn bằng 2 ngành quản trị nhân sự ở trường nào hay tổ chức nào trong TPHCM được không ạ? vì em đã định hướng sẽ học thêm văn bằng 2 cho ngành nhân sự này, mà chưa biết nên học ở đâu.

  Em cảm ơn anh nhiều ạ.
  Chúc anh sức khỏe và thành công!

  Hải Yến

 113. ai có bảng mẫu kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho em tham khảo với. Em mới chuyển qua phòng nhân sự và được giao làm kế hoạch tuyển dụng ns cả năm, mọi kiến thức đều mới nên e chưa biết bắt đầu từ đâu.
  mong cả nhà giúp đỡ ạ

 114. Trần Thuận Ánh 08.12.2015 at 14:41 - Reply

  Chào anh Cường, thật sự em mới biết blog này và em thấy nó rất bổ ích và thiết thực cho công việc của em.
  Em rất hy vọng anh có thể cho em xin toàn bộ quy trình tài liệu biểu mẫu này được ko ạ?
  Em cảm ơn anh rất nhiều.
  Anh gửi giúp em vào email: [email protected]

 115. Huỳnh Công Khởi 08.12.2015 at 16:48 - Reply

  Chào bạn, mình rất thích các tài liệu chia sẽ của bạn trên trang blognhansu. Bạn có thể chia sẽ

  NS – 11 – Quy che khen thuong
  NS – 20 – Quy trình xử lý khiếu nại
  NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự
  NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc

 116. Huỳnh Công Khởi 08.12.2015 at 17:14 - Reply

  Chào bạn, mình rất thích các tài liệu chia sẽ của bạn trên trang blognhansu. Bạn có thể chia sẽ
  giúp mình tất cả các quy trình, quy định, quy chế để mình tham khảo và cũng như hoàn thiện hơn về kiến thức của mình

  Xin cảm ơn

  Mr 0983 90 80 18

  email [email protected]

 117. Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin vô cùng hữu ích

  Cho mình xin NS-20 Quy định quản lý giờ công lao động nhé

 118. Thúy Quỳnh 19.12.2015 at 17:28 - Reply

  Chào anh Cường, em mới biết Blog này của anh khi em quyết định tìm hiểu thêm về ngành Hành chính- Nhân sự.
  Nhận thấy tài liệu của anh rất bổ ích, và anh có thể chia sẻ cho em bộ tài liệu

 119. Thúy Quỳnh 19.12.2015 at 17:30 - Reply

  Chào anh Cường, em mới biết Blog này của anh khi em quyết định tìm hiểu thêm về ngành Hành chính- Nhân sự.
  Nhận thấy tài liệu của anh rất bổ ích, và anh có thể chia sẻ cho em bộ tài liệu: “NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc ” để em tham khảo và hoàn thiện hơn về kiến thức của mình ạ!
  Em xin cảm ơn và chúc anh hạnh phúc, thành công!

 120. Hoàng Huế 21.12.2015 at 17:54 - Reply

  Em rất cảm ơn anh về những kiến thức bổ ích này, Anh Cường cho em xin bộ tài NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc vào mail: [email protected] với ạ

 121. Tuấn Thái Tú 21.12.2015 at 18:06 - Reply

  Cảm ơn anh Cường vì bài viết rất hay và hữu ích, anh Cường cho em xin bộ tài liệu: NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự vào mail: [email protected]. Em cảm ơn anh nhiều ạ!

 122. nguyễn thị duyên 22.12.2015 at 17:07 - Reply

  anh cho em xin bộ NS- 15 – quy chế lương với ạ. em cảm ơn nhiều

 123. Nguyễn Thị Hải Yến 25.12.2015 at 15:45 - Reply

  Em chào anh Cường, rất mong anh gửi cho em tham khảo bộ tài liệu NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc được không ạ. Em cảm ơn anh.

  Anh vui lòng gửi cho e vào đc mail: [email protected]

  • Nhờ anh Cường chuyển giúp vào mail mình NS – 11 – Quy che khen thuong. Trân trọng cảm ơn./.

 124. Hồ Thị Hồng Nhung 05.01.2016 at 13:51 - Reply

  Nhung đang xây dựng các quy chuẩn nhân sự cho công ty. KC có thế gửi cho Nhung xin bộ tài liệu này nhé? Mail của Nhung là [email protected]
  Cảm ơn KC vì bộ tài liệu này rất hữu ích với Nhung.

 125. Chiêu Ái Nghĩa 05.01.2016 at 16:56 - Reply

  Chào anh Cường.

  Cám ơn anh vì những chia sẻ chi tiết như cách anh trình bày bên trên.
  Em mới làm nhân sự nên cảm thấy đây là “Kim chỉ nan” giúp em định hướng các trình tự thực hiện công việc.
  Em nhờ anh gửi giúp em các biểu mẫu liên quan đến Quy trình Đào tạo vào mail [email protected]. Cám ơn anh :)
  Chúc anh một năm mới sức khỏe, may mắn và thực hiện được các tâm nguyện Nghề Nhân sự anh nhé.
  Trân trọng!

 126. Anh Cường có thể share giúp em quy trình:
  09 – Quy trình Nghỉ việc
  14 – Quy trình Đánh giá hoàn thành công việc
  18 – Quy trình Hoạch định nhân sư
  20 – Quy trình Giải quyết khiếu nại tố cáo
  Em cảm ơn anh ạ!

 127. Hi Ad, Cho mình xin tài liệu Quy chế tổ chức của Phòng Nhân Sự nhé!

  Thanks Ad.

 128. Nhờ Cường gửi giúp mình quy trình NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự và NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc vào mail [email protected]. Cảm ơn bạn!

 129. Dear Anh Cường, Mình cứ tưởng là vào link là down được, nên vào thử báo lỗi. Anh có thể cho mình xin bộ tài liệu này được không ah.
  “Xây dựng các quy trình, tài liệu, biểu mẫu trong quản lý nhân sự của 1 công ty theo ISO như thế nào ?”
  Cảm ơn anh nhiều.
  email của mình là: [email protected]

 130. Trần Thuấn Huy 29.02.2016 at 16:52 - Reply

  Hi Ad

  Nhờ ad gửi cho mình tài liệu Quy trình đào tạo bên ngoài nha HS-06

  Nếu có thể, Ad cho mình xin them tài liệu HS-07 Đào tạo nội bộ được không?

  Mình cảm ơn,

  Huy

 131. Dear anh!
  Anh gửi em tham khảo NS 15, NS17, NS18 vào email được không anh?
  Cảm ơn nhiều.

 132. Chào anh Cường,
  Em đang xây dựng quy trình đánh giá công việc cho công ty em. Anh có thể vui long cho em xin tài liệu tham khảo về quy trình đánh giá công việc NS-14 được không.
  Cảm ơn anh nhiều.
  Mail của em là [email protected]

 133. Em đang làm bên nhân sự và công ty em biểu mẫu rất sơ xài. Anh vui lòng gửi cho em trọn bộ tài liệu vào email: [email protected] được không anh. Thanks!

 134. Tài liệu anh chia sẽ thật bổ ích cho những người đang tìm hiểu về lĩnh vực nhân sự.
  Em đang muốn tìm hiểu về chính sách tiền lương trong quản lý nhân sự, Anh Cường có thể gửi giúp em tài liệu NS-17 về vấn đề tiên lương được không anh. Em cám ơn anh nhiều. Email của em là: [email protected]

 135. Dear Anh Cường,
  Bộ tài liệu này của anh hay quá
  Em có thể hỏi xin anh quy trình 7,8 và 14 được không ạ.
  Em cảm ơn anh nhiều ạ
  địa chỉ email : [email protected]

 136. Dear anh Cường,

  Anh có thể gửi giúp tôi toàn bộ các Quy trình liên quan đến Hành chính và Nhân sự được ko ạ? Tôi đang rất cần đến nó.
  Thực sự rất nể sự hiểu biết và chia sẻ của anh.

  Trân trọng cảm ơn anh.
  Thu Huyền.

 137. bộ tài liệu này của anh Cường, nó rất hay và bổ ích cho những người làm công tác Lao động tiền lương. nếu được mình cũng muốn sin 1 bản

 138. Các tài liệu của anh em đang rất rất cần, nếu có thể gửi giúp em N01, N15 và 17 cho em tham khảo chút đc không anh? email:[email protected]. tks anh nhiều

 139. Chào anh Cường,

  Em muốn xin anh tài liệu quy trình đào tạo nội bộ, quy trình đào tạo bên ngoài, quy trình đào tạo hội nhập và quy trình đánh giá công việc . Anh có thể gửi giúp em không ah.

  Email của em: [email protected].

  Em cảm ơn anh nhiều.

 140. Chào anh,

  Anh Cường cho em xin tài liệu quy trình đánh giá công việc, nếu được em xin thêm quy trình hoạch định nhân sự. Em mới vào nghề nên cũng còn thiếu nhiều kiến thức. Kính mong anh xem xét giúp đỡ. Em cảm ơn anh .

 141. Quang Chiêu 24.06.2016 at 10:42 - Reply

  Chào bác,
  Sếp đang yêu cầu em xây dựng quy trình ISO. Bác cho em xin toàn bộ với ạ, hoặc bác cho em đường link để tải ạ
  Cảm ơn bác rất nhiều.

 142. Cảm ơn anh Cường rất nhiều.Tài liệu rất hữu ích.Anh có thể cho em xin QT 14 17 và 19 dc ko anh

 143. Nguyễn Thị Dung 02.07.2016 at 11:20 - Reply

  Chào Anh Cường
  Anh Cường vui lòng gửi giúp mình quy trình đánh giá công việc NS- 14.
  Cám ơn Anh rất nhiều.
  Dung

 144. Trần Mai Hương 08.07.2016 at 17:47 - Reply

  Chào anh Cường

  Cám ơn anh vì những chia sẻ chi tiết mà anh trình bày bên trên.

  Em mới làm nhân sự nên cảm thấy rất lạ lẫm nhưng em rất thích và yêu nghề này. Hiện tại công ty em đang làm cũng đang trong giai đoạn start-up. Em có thể xin anh tất cả quy trình trên không ạ?
  Rất mong được anh giúp đỡ.

  Anh gửi giúp em vào email: [email protected]

  Em cảm ơn anh và chúc anh ngày càng thành công trong công việc và cuộc sống.

 145. Đỗ Văn Trung 13.07.2016 at 17:53 - Reply

  Dear Mr Cường!
  Anh có thể gửi cho em bộ tài liệu quản lý nhân sự liên quan đến công tác bảo vệ, vệ sinh được k?
  Chân thành cảm ơn anh! Mail của em là [email protected]

 146. Nguyễn Ngọc Hiếu 15.07.2016 at 08:53 - Reply

  Chào anh Cường,

  Sau khi đọc qua phần giới thiệu, nhận thấy những chia sẽ ấy rất hữu ích và cần thiết, em mong Anh có thể gửi giúp các Quy trình liên quan đến quản lý nhân sự được không. Em rất cần đến những điều đó. email: [email protected]

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh.

  Cảm ơn anh.
  Ngọc Hiếu

 147. Em rất cám ơn những bài viết của anh, rất hữu ích đối với em.
  Hiện tại em đang cần Quy trình khen thưởng, anh gửi cho em tham khảo với ạ.
  Em cám ơn anh
  email: [email protected]
  Quy trình khen thưởng.

 148. Đỗ thị ngân 16.09.2016 at 15:44 - Reply

  Em mới bắt đầu mò mẫm từ đầu để hoàn thiện các quy trình trong công việc nhân sự cho công ty. Anh gửi giúp em các bộ quy trình, tài liệu sau với nhé! Cảm ơn anh nhiều!
  1.Quy chế tổ chức phòng nhân sự
  2. NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự
  3. NS – 02 – Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
  4. NS – 03 – Quy trình thử việc học việc
  5. NS – 04 – Quy trình thực tập
  6. NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
  7. NS – 08 – Quy trình đào tạo hội nhập
  8. NS – 09 – Quy trình nghỉ việc
  9. NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  10. NS – 11 – Quy che khen thuong
  11. NS – 12 – Quy chế kỷ luật
  12. NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm
  13. NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc
  14. NS – 15 – Quy chế lương
  15. NS – 20 – Quy trình xử lý khiếu nại
  16. NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự

 149. Pingback: Nghề tuyển dụng nhân sự (lực) là nghề gì – phần 2 – năng lực và công cụ | Blog quản trị Nhân sự

 150. Dear Mr. Cường!

  Anh Cường vui lòng gửi giúp em các quy trình về nhân sự (Bao gồm cả quản trị hành chính). Em đang rất cần anh Cường ơi. Cảm ơn anh Cường trước.
  Địa chỉ mail của em: [email protected]

  Chúc anh Cường ngày càng thành công trong công việc!

 151. Hi anh, em cũng mới bắt đâu làm hành chính nhân sự anh, Anh Cường vui long gửi các quy trình trên em có thêm nhiều thông tin học hỏi ạ. Thanks anh nhiều nha.
  Mail: [email protected]

 152. Hi Anh, em mới bắt đầu là về nhân sự. Anh gửi cho e tất cả các quy trình để em học hỏi và tham khảo ạ. Thanks Anh nhiều.

 153. Chào Anh Cường, Anh có thể cho em xin tài liệu NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai, cảm ơn Anh.

 154. Hi Anh, em là dân ngoại ngữ mới bắt đầu học nhân sự. Anh gửi cho e xin tất cả các quy trình để em học hỏi và tham khảo ạ. Thanks anh nhiều!
  [email protected]

 155. Pingback: Hệ thống Quản trị nhân lực cho công ty mới khởi nghiệp (startup) | Blog quản trị Nhân sự

 156. thanh thảo 11.02.2017 at 10:58 - Reply

  Chào anh,
  Em mới được bộ nhiệm vô vị trí công việc nhân sưj nên thật sự rất cần tài liệu này. Anh có thể cho e xin được ạ, e xin chân thành cảm ơn!
  email: [email protected]

 157. Dạ em chào anh, bộ tài liệu của anh chia sẻ thật quý giá, em rất mong được a gửi giúp em một trong những quy trình trên là NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự vào mail: [email protected]. Em cảm ơn a rất nhiều. Chúc a nhiều hạnh phúc và thành đạt.

 158. Cám ơn những chia sẻ của anh, xin anh có thể xây dựng giúp em 1 bảng xây dựng quy trình làm việc của nhân viên IT dc ko ah? e đang rất cần, a gửi giúp em vào mail [email protected] a nhé ! Thanks !!!

 159. Dear Mr Cuong.
  Em đã đọc khá nhiều bài viết của anh và thấy rất hữu ích
  Hiện tại em đang xây dựng các tiêu chuẩn cho công ty
  Em Nhận thấy bộ tài liệu NS -14 Và NS-13 là thực sự cần thiết cho công việc em đang triển khai. Em mong nhận được hai bộ tài liệu trên ạ
  Nếu được phiền anh gửi giúp em vào địa chỉ emai: [email protected]. Em cám ơn anh

 160. Chào anh ạ!
  Hiện tại, em vừa được bổ nhiệm vào làm vị trí nhân sự, em đang không biết phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào ạ? Em có đọc qua một số tài liệu của anh ạ. em thấy những tài liệu đó rất hữu ích cho bản thân em. vậy anh có thể vui lòng cho e xin một số tư liệu về nhân sự cũng như luật để em học hỏi và tham khảo được không ạ?
  Anh vui lòng gửi vào địa chỉ E-mail của em nhé! [email protected]
  Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!

 161. Dear Anh
  Em thấy các quy trình của anh rất cần thiết với em
  Anh có thể gửi cho em xin các quy trình Nhân sự được không ạ
  EM cảm ơn anh

 162. Nguyễn Xuân Cường 09.06.2017 at 15:01 - Reply

  Hi anh Cường,

  em đã đọc qua về tài liệu của anh, em thấy có rất nhiều tài liệu hữu ích. hiện tại công ty em cũng mới thành lập và đang trong quá trình ổn định. em thấy bộ tài liệu NS-14 thực sự cần thiết cho thời điểm hiện tại, anh cho em xin bộ tài liệu này qua mail nhé. ngoài ra nếu được anh cho em xin thêm bộ tài liệu NS – 18

  xin chân thành cảm ơn anh
  email của em là : [email protected]

 163. Bùi kiều oanh 25.07.2017 at 10:56 - Reply

  Hi Anh.
  Em đã xem các tài kiệu anh Viết và thấy rất bổ ích và rất cần thiết cho công việc của em hiện đang phụ trách. Anh có thể cho em xin bộ tài liệụ này qua mail nhé. Em cám ơn Anh.
  Mail em là: [email protected]

 164. NGUYỄN NGỌC HOA 26.07.2017 at 11:06 - Reply

  Hi anh, em đã đọc tài liệu của anh chia sẻ thấy rất hay và cần thiết cho công việc hiện tại của em. Anh có thể cho em xin bộ tài liệu này qua email: [email protected] được không ạ. em cảm ơn anh nhiều !

 165. Trần Thị Ngọc Hiền 23.08.2017 at 10:52 - Reply

  Sao em không đăng ký thành viên được vậy anh Cường? Hệ thống báo lỗi sau: The email address you entered is already in use. If you have forgotten your password, please click here. Em làm lại nhiều lần đều bị lỗi này, anh giúp em với. Địa chỉ mail : [email protected] em đang xài bình thường mà..
  Em cần một số quy trình về nhân sự nhưng không tải được… hic.
  help me!!

 166. Anh ơi cho em xin NS – 09 – Quy trình nghỉ việc em tham khảo với,
  Anh cho em hỏi thêm giá mua toàn bộ quy trình trên bao nhiêu? hình thức thanh toán như thế nào vậy ạ?
  Tks anh.

  • Dear chị,

   Cám ơn chị đã quan tâm và ủng hộ Cường trong nỗ lực duy trì các công cụ cho cộng đồng. Về các tài liệu HR, C thực lòng vẫn muốn chị cân nhắc kỹ về nhu cầu của mình tại: http://kinhcan.net/hrform

   Sau khi cân nhắc và vẫn muốn ủng hộ, nếu được, mong chị tin tưởng và vui lòng đồng ý hình thức ủng hộ là chuyển khoản giúp. Thông tin tài khoản của C:

   Chủ tài khoản Nguyễn Hùng Cường
   Vietcombank số tk: 0011004039312 sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội;
   Nội dung chuyển: Họ và tên + Email + Đt + ung ho iCPO
   Số tiền: 990.000 VND

   Sau khi chuyển khoản xong, chị vui lòng báo lại cho Cường thông tin chuyển khoản và địa chỉ email. Cường sẽ gửi chị link download các tài liệu.

   Về sau khi có các bộ tài liệu mới, Cường sẽ gửi chị update các bộ tài liệu (free). Quá trình update này diễn ra cho đến khi Cường nghỉ khỏi lĩnh vực HR thì thội chị ạ.

   Brgs
   HC

 167. Dạ chào anh!
  Anh có thể cung cấp các qui trình ở trên được không ạ! Có lẽ em hơi tham tý tuy nhiên hiện tại bên em đang rất cần các quy trình đó để tham khảo ạ.
  Mail của em: [email protected]
  Cám ơn anh ạ

 168. Nguyễn Thị Kiên 22.02.2018 at 15:32 - Reply

  Dear Cường!
  Cho mình xin quy Trình đào tạo được không.
  NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai (toàn bộ quy trình đào tạo bên ngoài)
  email: [email protected]
  Mình cảm ơn nhé.

 169. HOÀI THƯƠNG 17.04.2018 at 13:41 - Reply

  Dạ, Em chào Anh,
  Anh có thể cho em xin các quy trình ở trên được không ạ? Em mới vô làm Công ty và Công ty của em là mới hoàn toàn, vì thế các sếp giao trọng trách rất nhiều về các quy trình này. Nhưng em mới ra trường nên cũng không thể làm tốt được. em rất cần các quy trình như thế này.
  Em cảm ơn Anh rất nhiều.
  mail của em: [email protected]

 170. Dear Cường!
  Cho mình hỏi . Mình đã nhắn 2 tin sms để nạp xu, sao trong tài khoản của mình không có xu. Vay phải làm sao?
  Má tài khoản 146268

 171. Đào Anh Lẻ 30.10.2018 at 09:39 - Reply

  Cho em xin quy trình xử lý khiếu nại, kỷ luật, khen thưởng, hoạch định nhân sự, đánh giá công việc quá email [email protected]. Em cảm ơn anh rất nhiều

 172. Thank anh Cường đã chia sẻ những tài liệu chi tiết như thế này, hiện tại cty bên em đang trong mới thành lập nên không có nhiều chi phí thuê chuyên viên về đào tạo nên xin mạn phép download tài liệu quả của anh về học và áp dụng. Thank anh rất nhiều.

 173. Nguyễn Thị Tuyết Vân 23.07.2019 at 16:56 - Reply

  Hiện tại, công ty đang xây dựng lại toàn bộ. Vô tình tình đọc được bài viết rất hiện thực và chi tiết này của anh. Anh có thể cho Vân xin tài liệu để tham khảo. Anh vui lòng gửi qua mail: [email protected].
  Chân thành cảm ơn anh rất nhiều.

 174. Anh có thể gửi cho tôi xin quy trình NS – 14 – Quy trinh danh gia cong viec. Trân trọng cám ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *