Offline headhunter 5 – Swing, chuyện không nói qua email

- Time: 7.30pm thứ 5 tuần này (18/09)
- Venue: Cafe Swing, 21 Tràng Tiền - Hà Nội
- Member: chỉ có 1 số thành phần chủ chốt từ TalentNet, HR2B, Faro, NIC, Harvey Nash, Navigos
- Report:
Buổi offline lần này theo đúng như tiêu đề của bài viết: toàn những chuyện không thể viết ra. Vì thế ai không tham dự thật tiếc cho người đó. Do không show được nội dung nên chúng ta xem tạm ảnh của Swing vậy :Đúng là hôm qua, tôi đã học được rất nhiều thuật ngữ của headhunter. Hẹn mọi người vào buổi offline tháng tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *