Cách xây dựng chức năng nhiệm vụ của phòng ban.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng ban có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người, thậm chí ngay trong văn bản pháp luật cũng luôn có phần này. Vậy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng như thế nà...

Lập kế hoạch đào tạo như thế nào

Hỏi: Sếp yêu cầu em lập kế hoạch đào tạo cho công ty năm tới, mà em chưa biết bắt đầu từ đầu, chị hỗ trợ em với 🥀 Đấy là những lời tâm sự của một bạn inbox tới Nhung. Đúng là gần cuối năm rồi...

Các bước tiến hành hoạt động đào tạo

Đào tạo và phát triển hiện tại càng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, giữa việc quan tâm với việc thực hiện sẽ có một khoảng cách nhất định (về vấn đề này Nhung xin phép không bàn ...

Các hình thức đào tạo và phát triển

Các hình thức đào tạo và phát triển Trong thực tế, có nhiều hình thức phân loại đào tạo khác nhau: 🍇 Theo định hướng nội dung đào tạo: - Đào tạo định hướng công việc: là hình thức đào tạo về ...