Nhân sự nên biết những chiến lược gì?

Hôm trước Nhung có đọc được quyển sách có nói rằng HRD có nhiệm vụ xây dựng chiến lược nhân sự và đưa ra các giải pháp thực thi chiến lược đó. HRM có nhiệm vụ sẽ giám sát việc thực hiện nghiệp vụ và ...

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI

BSC-KPI là từ khóa khá phổ biển đối với HR chúng ta. Mặc dù phổ biến nhưng có bao nhiêu bạn đã thành công với công cuộc xây dựng và áp dụng hệ thống BSC – KPI vào trong hoạt động của công ty? Về phươ...

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

Phương pháp cảm tính: Phương pháp này là đánh giá cảm tính 100%. Có nghĩa là người đánh giá thích ai, yêu ai, hợp ai thì đánh giá người đó cao. Còn những người mà người đánh giá ghét, không hợp thì đ...