Xác định và chuẩn bị người thay thế

Tổ chức của bạn làm thế nào nếu đột ngột mất đi một hoặc nhiều người chủ chốt vì một tai nạn thảm khốc? Trong doanh nghiệp, luôn luôn tiềm ẩn rủi ro một vị trí quan trọng vắng mặt ngắn hạn hoặc dài h...

Các thử thách để lựa chọn người thay thế

Để kiểm chứng những lựa chọn của bạn là đúng với người thay thế, chúng ta sẽ dành cho người thay thế những thử thách để kiểm chứng. Có một số loại thử thách có thể được áp dụng như sau: Thử thách đòi...

Kinh nghiệm xây dựng KPI phòng kinh doanh

Sau khi đã hoàn thành xây dựng ra bộ tiêu chí đánh giá KPI thì sẽ là lúc cần phải đặt câu hỏi 5W1H (when, why, what, who, where, how) để có thể đưa việc đánh giá KPI thực thi vào thực tế. Nhung nhớ k...

Cách xây dựng lương 3P nhanh

Lương 3P đã vào thị trường Việt Nam từ rất lâu, nguyên nhân cũng bởi có những tác dụng nhất định, chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang theo đuổi con đường đó và khóa học về lương 3P cũng thu h...

Cách xây dựng KPI dẫn dắt

Danh sách KPI trong một bộ phận/phòng/vị trí nên bao gồm những chỉ số KPI nào? Khi Nhung xây dựng KPI cho một vị trí, chỉ số KPI được lựa chọn luôn bao gồm chỉ số KPI kết quả thực hiện và chỉ số KPI ...