Thiết lập mục tiêu cho viễn cảnh tài chính

Kính thưa các anh chị. Bản đồ chiến lược gồm có 4 viễn cảnh: tài chính, khách hàng, quản lý nội bộ, học tập và phát triển. Và làm thế nào để thiết lập được mục tiêu, điền vào ô trống trong bản đồ chi...

Có nên gắn đánh giá KPI với thưởng không?

Thưa các anh chị. Không biết các anh chị khi thỏa thuận lương với người lao động, các anh chị có thỏa thuận riêng tiền thưởng KPI với tiền lương cứng không? Hay là trong lúc phỏng vấn đến giai đoạn t...

KPI áp dụng như thế nào để thành công.

Thân gửi các anh chị em. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhung tin có rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống KPI. Tuy nhiên cũng nhiều doanh nghiệp chưa áp dụng, hoặc đã từng áp dụng nhưng không thà...

Bài toán nhân viên nghỉ việc khi áp dụng KPI

Dạ, kính thưa các anh chị chủ doanh nghiệp, kính thưa các anh chị công nhân viên. Trong các doanh nghiệp của anh chị, nơi anh chị em đi làm việc có bao nhiêu doanh nghiệp đã áp dụng KPI? Tỷ lệ nghỉ v...

Sếp thay đổi chỉ số KPI luôn xoành xoạch.

Hôm trước, có một bạn chia sẻ với Nhung rằng: sếp em tháng nào cũng soi chỉ số KPI của em, rồi tháng nào cũng thay đổi chỉ số KPI. Tháng trước em được 100% nhưng sếp nói bóng nói gió rằng với những g...

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Cuối năm rồi, chúng ta lập kế hoạch tuyển dụng thôi. Theo Nhung, kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm 4 yếu tố đó là: xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp; Số lượng CBNV cần tuyển dụng; Thời gian tuyể...