Nghỉ việc không hưởng lương có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay không

Dạo này, Nhung hay được hỏi những câu hỏi liên quan đến giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có tình huống nghỉ không hưởng lương hay gọi tắt là nghỉ không lương thì có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm thất nghiệp không?

Nhung xin giải đáp thắc mắc này trước nhé.

🌷 Về bảo hiểm xã hội: theo khoản 3 điều 85 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định: người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó và thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp nghỉ việc do hưởng chế độ thai sản).

Như vậy nếu người lao động thỏa mãn 2 yếu tố đó là không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó nhé. Sẽ có trường hợp người lao động không làm việc nhưng có hưởng tiền lương như trường hợp nghỉ phép, nghỉ đặc biệt (hiếu hỉ), những ngày nghỉ mà công ty cho theo chế độ của công ty nhưng vẫn tính trả lương theo chế độ của công ty như nghỉ sinh nhật…

Bonus thêm nè: nếu nghỉ thai sản thì thời gian báo giảm thai sản này vẫn được cơ quan BHXH tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Còn nếu là nghỉ không lương (do ốm đau không hưởng lương từ 14  ngày trở lên, do thỏa thuận tự nguyên với người sử dụng lao động) thì không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội nhé.

🌷 Về bảo hiểm y tế: căn cứ theo khoản 9 điều 1 luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội có quy định: hàng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo điểm a, Khoản 1, Điều 13, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 nêu rõ trường hợp người lao động nghỉ việc không lương do thai sản thì tổ chức bảo hiểm xã hội đóng phần bảo hiểm y tế này.

Căn cứ theo Khoản 4 và 5, Điều 42, Quyết định số 595/QĐ-BHXH có quy định “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH” và “Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT”

Như vậy, người lao động nghỉ việc không hưởng lương mà do ốm đau thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT của tháng đó. Người lao động nghỉ việc không hưởng lương do thỏa thuận cả tháng thì không phải đóng BHYT tháng đó.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *