Cách xây dựng khung năng lực.

Ngày hôm nay, Nhung thấy trên diễn đàn có bạn hỏi về việc nên đánh giá những kỹ năng mềm gì với vị trí nhân viên văn phòng, bởi vì có rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết đối với nhân viên văn phòng. Qua ...

Tri thức ẩn, tri thức hiện và mô hình SECI

Mô hình SECI là mô hình bao gồm 4 hình thức chuyển biên scuar tỉ thức: Socialization: xã hội hóa Externalization: Ngoại hóa Combination: kết hợp Internalization: tiếp thu. Trong vòng xoắn ốc SECI, tr...

Mô hình năng lực Khung năng lực là một cấu trúc xác định những năng lực các thành viên cần có để có thể làm việc trong một tổ chức như một bộ phận cấu thành. Vậy theo các anh chị, làm thế nào để xây ...

Năng lực (Competency) là gì

🌻 Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, thể hiện ra ngoài là những hành vi, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao. ...

Quản lý chấm công như thế nào?

Hôm trước, Nhung có được một bạn tâm sự về hoạt động chấm công của công ty bạn ý. Bạn bảo công ty có số lượng cán bộ nhân viên khoảng 80 người, bao gồm cả nhân viên part time và full time, với các ch...

Các đặc tính của tri thức.

Tri thức được hình thành quan sự tương tác giữa người với người, vì vậy tri thức mang tính chủ quan, tính quá trình, tính thẩm mỹ và được tạo ra qua quá trình thực hành. ☘ Tri thức mang tính c...