Cách xây dựng khung năng lực.

Ngày hôm nay, Nhung thấy trên diễn đàn có bạn hỏi về việc nên đánh giá những kỹ năng mềm gì với vị trí nhân viên văn phòng, bởi vì có rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết đối với nhân viên văn phòng.

Qua cách hỏi của bạn, Nhung đoán bạn này chưa từng xây dựng khung năng lực, có lẽ sắp đến cuối năm là thời điểm đánh giá hiệu quả công việc, cũng là thời điểm đánh giá năng lực của cán bộ nhân viên để còn xét lương, thưởng và thăng tiến sếp yêu cầu đánh giá cán bộ nhân viên nên tạm thời chữa cháy bằng những chỉ số như vậy.

Tại sao Nhung có thể đoán bạn này chưa từng xây dựng khung năng lực? bởi vì nếu đã xây hoặc biết cách xây, sẽ không ai hỏi câu hỏi như vậy.

Để xây dựng khung năng lực, có rất nhiều phương pháp luận để tiếp cận cách xây và nhân tiện đây, Nhung xin tóm tắt cách xây dựng khung năng lực như sau:

Bước 1: Xem xét lại hệ thống cơ cấu tổ chức của công ty. Chuẩn hóa lại tên chức danh, phòng ban, vị trí của công ty căn cứ vào chiến lược của công ty.

Bước 2: Căn cứ vào văn hóa lõi của doanh nghiệp, vào lợi thế cạnh tranh của công ty để có thể xác định được năng lực lõi của doanh nghiệp. Năng lực lõi (organization competency) là những năng lực mà tất cả, toàn bộ cán bộ nhân viên cần phải có.

Bước 3: Xác định những năng lực nào là năng lực cần thiết để thực thi chiến lược của công ty.

Khi xác định tên gọi của năng lực, chúng ta cũng cần định nghĩa tên năng lực. Một số tổ chức yêu cầu có mục đích của năng lực là gì. Sau đó chúng ta cũng phân bậc năng lực ra.

Bước 4: Xác định năng lực cần thiết của các bộ phận/phòng ban.

Bước 5: Xác định năng lực của các vị trí trong phòng ban.

Cứ như vậy, các bước cứ lắp đi lặp lại ở các phòng ban, rồi từng vị trsi của phòng ban. Như vậy là chúng ta có thể xác định được năng lực của từng vị trí, rồi xác định được khung năng lực của từng vị trí cần những năng lực nào rồi.

Để xác định được khung năng lực, chúng ta hãy lắp đi lặp lại câu hỏi: công việc này cần những kiến thức, kỹ năng, thái độ gì để có thể hoàn thành được công việc.

Trong quá trình xây dựng chúng ta có thể áp dụng phương pháp COID – phương pháp xác định hành vi năng lực cần thiết cho công việc để định nghĩa, phân bổ rõ ràng nhất về năng lực.

Ngoài ra, chúng ta có thể xác định bậc năng lực theo phương pháp bloom hay là thang đo likert.

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *