Mô hình năng lực

Khung năng lực là một cấu trúc xác định những năng lực các thành viên cần có để có thể làm việc trong một tổ chức như một bộ phận cấu thành.

Vậy theo các anh chị, làm thế nào để xây dựng được khung năng lực?

Theo Nhung, có rất nhiều cách tiếp cận để có thể xây dựng được khung năng lực trong đó có mô hình khung năng lực là mô hình ASK và mô hình khung năng lực COID và mô hình năng lực OECD.

  1. Mô hình ASK là gì?

Người đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển của ASK chính là Benjamin Bloom (1956). Trải qua sự phát triển nhiều năm sau đó, các thế hệ tiếp theo đã chuẩn hóa ASK thành một mô hình đánh giá năng lực nhân viên hiệu quả cao hàng đầu thế giới.

ASK là viết tắt của 03 từ tiếng Anh gồm Attitude – Skill – Knowledge tạm dịch là Thái độ - Kỹ năng – Kiến thức là mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp được sử dụng phổ biến. Đây là ba tác động mạnh nhất đến hiệu quả làm việc của từng nhân viên, phản ánh bao quát nhiều khía cạnh. Nguyên tắc đánh giá năng lực của ASK dựa trên quan điểm một nhân sự chỉ thật sự có năng lực tốt khi có đầy đủ 03 yếu tố:

Knowledge (Kiến thức): Thuộc về năng lực tư duy, là hiểu biết mà cá nhân có được sau khi trải qua quá trình giáo dục - đào tạo, đọc hiểu, phân tích và ứng dụng.

Skill (Kỹ năng): Thuộc về kỹ năng thao tác, là khả năng biến kiến thức có được thành hành động cụ thể, hành vi thực tế trong quá trình làm việc của cá nhân.

Attitude (Phẩm chất / Thái độ): Thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm, là cách cá nhân tiếp nhận và phản ứng lại với thực tế, đồng thời thể hiện thái độ và động cơ với công việc.

  1. Mô hình khung năng lực COID là gì?

Mô hình khung năng lực COID mô tả các mức độ thành thạo của năng lực dưới dạng các hành vi đặc trưng trong doanh nghiệp.

COID là từ viết tắt của

C: conceive

O: operate

I: implement

D: design

  1. Mô hình năng lực lõi OECD.

Mô hình này bao gồm các định nghĩa quan trọng sau:

Năng lực chuyên môn: loại năng lực cụ thể cần có và tuỳ tuỳ thuộc vào công việc

Năng lực lõi: Là sự tổng hợp các khả năng đòi hỏi ở mọi vị trí công ty

Khung năng lực OECD thể hiện 15 năng lực lõi chia làm 3 nhóm: năng lực chuyển hoá, năng lực chiến lược, năng lực giữa các cá nhân.

Trong quá trình xây dựng hệ thống năng lực cho tổ chức, chúng ta có thể áp dụng đồng thời các mô hình để có thể ra được kết quả tốt nhất không nhỉ?

Tác giả: Lưu Thị Kim Nhung

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *