Cập nhật tình hình dự án xuất bản sách Hr – danh sách các bài sẽ in

Danh sách các bài viết sẽ in trong sách Blog Nhân sự:

1. Nghề và người
http://blognhansu.net/2014/04/19/nghe-nhan-su-la-gi/
http://blognhansu.net/2014/04/21/nguoi-lam-nghe-nhan-su-phai-nhu-the-nao/
http://blognhansu.net/2014/04/27/nguoi-lam-nghe-nhan-su-phai-nhu-the-nao-2/
http://blognhansu.net/2012/10/29/nang-luc-cua-vi-tri-chuyen-vien-nhan-su/
http://blognhansu.net/2011/07/13/lo-trinh-cong-danh-cua-dan-nhan-su-career-path-in-hr/

2. Lý thuyết sơ nhập
http://blognhansu.net/2011/01/03/ly-thuyet-ve-quan-tri-nhan-su/
http://blognhansu.net/2011/10/20/ly-thuyet-ve-quan-tri-nhan-su-2/
.... Quy trình nhân sự

3. Hr Fresher
http://blognhansu.net/2013/07/05/nhan-su-moi-hr-fresher-khi-moi-vao-nen-lam-gi/
http://blognhansu.net/2012/06/22/nhat-ky-hrm-diem-cong-cho-cac-hr-fresher/
http://blognhansu.net/2013/02/10/neu-no-luc-theo-duoi-nghe-nhan-su-lieu-co-du-tien-mua-dat-xay-nha-o-ha-noi-khong/

4. Trải nghiệm
http://blognhansu.net/2013/11/12/xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan-nhan-su-nen-lam/
http://blognhansu.net/2012/06/16/nhat-ky-hrm-quyet-dinh-thanh-lap-phong-nhan-su/
http://blognhansu.net/2012/06/20/nhat-ky-hrm-khao-sat-hien-trang-nhan-su/
http://blognhansu.net/2011/01/01/cach-viet-so-tay-nhan-vien/
http://blognhansu.net/2012/10/06/cac-noi-dung-nen-co-trong-so-tay-nhan-vien/
http://blognhansu.net/2011/03/20/offline-tuyen-dung-va-nhung-van-de-hieu-qua-cong-viec-cua-nguoi-lam-tuyen-dung/
http://blognhansu.net/2012/05/14/8-cong-cu-nang-cao-hieu-qua-truyen-thong-trong-tuyen-dung/

5. Kiến giải
http://blognhansu.net/2010/10/31/cac-cong-viec-phong-nhan-su-se-phai-lam-phan-1-theo-cach-nhin-cua-thap-nhu-cau/
http://blognhansu.net/2010/11/19/cac-cong-viec-phong-nhan-su-se-phai-lam-phan-2-theo-cach-nhin-cua-chuc-nang-phong-nhan-su/
http://blognhansu.net/2010/11/20/cac-cong-viec-phong-nhan-su-se-phai-lam-phan-3-sieu-du-an-va-tao-dong-luc-motivation/
http://blognhansu.net/2010/12/08/cac-cong-viec-phong-nhan-su-phai-lam-phan-4-thuyet-abcd-cua-paul-r-lawrence-va-nitin-nohria/
http://blognhansu.net/2010/12/17/thuyet-nhan-tri-phap-tri-va-cac-cong-viec-phong-nhan-su-phai-lam-p5/
http://blognhansu.net/2011/01/29/thuyet-phap-tri-trong-tao-dong-luc-motivation-va-cac-cong-viec-cua-nhan-su/
http://blognhansu.net/2011/04/07/tu-than-te-gia-tri-quoc-binh-thien-ha-muon-lam-duoc-dieu-nay-nen-biet-ve-nhan-su/

http://blognhansu.net/2011/05/23/5-yeu-to-anh-huong-den-chinh-sach-nhan-su-cua-dn/
http://blognhansu.net/2011/02/06/moi-lien-ket-giua-cac-cong-viec-nhan-su/
http://blognhansu.net/2013/03/10/tan-man-nhan-su-nen-hoc-marketing/

http://blognhansu.net/2013/07/28/setup-cong-viec-nhan-su-cho-starup-cong-ty-moi-khoi-nghiep-nhu-the-nao/
http://blognhansu.net/2014/03/28/cong-ty-1-nam-tuoi-va-nhung-cong-viec-nhan-su-phai-lam/

Các bài viết được lọc ra từ hơn 800 bài viết trên blognhansu.net và đang đươc sửa lại để cho mọi thứ theo mạch tốt hơn. Theo cả nhà thì cấu trúc và danh sách bài viết như thế này đã ổn chưa ạ ?

2 thoughts on “Cập nhật tình hình dự án xuất bản sách Hr – danh sách các bài sẽ in

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *