Lập kế hoạch đào tạo như thế nào

Hỏi: Sếp yêu cầu em lập kế hoạch đào tạo cho công ty năm tới, mà em chưa biết bắt đầu từ đầu, chị hỗ trợ em với 🥀 Đấy là những lời tâm sự của một bạn inbox tới Nhung. Đúng là gần cuối năm rồi...

Các hình thức đào tạo và phát triển

Các hình thức đào tạo và phát triển Trong thực tế, có nhiều hình thức phân loại đào tạo khác nhau: 🍇 Theo định hướng nội dung đào tạo: - Đào tạo định hướng công việc: là hình thức đào tạo về ...