Cách sử dụng ngôn từ trong khen ngợi động viên – tập trung vào nỗ lực

Đầu xuân năm mới, tìm hiểu về tâm lý trong Quản trị Nhân sự thấy nhiều điều hay. Dưới đây là nghiên cứu về các khen thưởng động viên.

"Nhà tâm lý học phát triển Carol Dweck và nhóm của cô đã thực hiện một nghiên cứu dài hạn về 400 học sinh lớp 5: Cho phép trẻ hoàn thành một loạt các nhiệm vụ ghép hình trí tuệ một cách độc lập.

Vòng thí nghiệm đầu tiên, các câu hỏi kiểm tra rất đơn giản. Hầu như tất cả trẻ em có thể hoàn thành nhiệm vụ khá tốt và sau đó chúng được chia thành 2 nhóm: Một nhóm trẻ em nhận được một lời khen ngợi về IQ, chẳng hạn như "Con có tài năng trong việc giải câu đố, rất thông minh"; Một nhóm trẻ em nhận được một lời khen ngợi về những nỗ lực, đó là khuyến khích, chẳng hạn như "Con đã làm việc rất chăm chỉ, vì vậy đã làm rất tốt".

Vòng thử nghiệm thứ 2, có 2 loại thử nghiệm khó khăn khác nhau để lựa chọn. 90% trẻ em được khuyến khích trong vòng kiểm tra đầu tiên đã chọn các nhiệm vụ khó khăn hơn. Vòng kiểm tra thứ 3, các câu hỏi kiểm tra rất khó, tất cả các em đều thất bại. Những đứa trẻ nhận được những lời khen ngợi khác nhau đã phản ứng rất nhiều khác biệt với sự thất bại - những đứa trẻ được khuyến khích làm việc chăm chỉ, nghĩ rằng lý do cho sự thất bại là do thiếu nỗ lực.

Vòng thi thứ tư, độ khó của đề thi đều trở lại đơn giản. Những đứa trẻ được khuyến khích, điểm số tăng khoảng 30% so với lần đầu tiên; Những đứa trẻ được khen ngợi đã giảm khoảng 20% điểm số so với lần đầu tiên. Bài kiểm tra nổi tiếng này chứng minh rằng kết quả của "khuyến khích" và "khen ngợi" là rất khác nhau!

Khen ngợi thường nhắm mục tiêu kết quả và hiệu quả, trẻ em sẽ quy thành công vì tài năng. Khuyến khích thường nhắm mục tiêu quá trình và thái độ, và trẻ sẽ quy thành công vì những nỗ lực, sẽ sẵn sàng thử những thách thức mới."

Nguồn sưu tầm

Từ nghiên cứu này, chúng ta có thể rút ra các kết luận rằng: TRONG HỆ THỐNG KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG TY, CHÚNG TA NÊN SỬ DỤNG CÁC CỤM TỪ NÓI VỀ NỖ LỰC HƠN LÀ BẢN THÂN NHÂN VIÊN. Ví dụ như:
- Thay vì "thưởng KPI" thì chúng ta có thể đổi thành "Thưởng nỗ lực công việc".
- Thưởng "nhân viên xuất sắc" thành "nhân viên chăm chỉ".
- Tương tự thì chúng ta nên dùng các cụm từ "nỗ lực", "chăm chỉ", "cố gắng" thêm vào các giải thưởng như "thưởng chăm chỉ bán hàng" thay cho "thưởng hoa hồng"
...

Tiện thể khi nhắc về "thưởng KPI" chúng ta cần viết tên sao cho nhân viên hiểu công việc của họ theo mô tả công việc cần phải hoàn thành (ăn lương cứng là phải làm hoàn thành) còn thưởng KPI chỉ là thưởng thêm. Chỗ này quan trọng. Tôi sẽ đặt thêm khoản thưởng này là "Thưởng nỗ lực hoàn thành thêm công việc - KPI".

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *