Danh sách thành viên góp vốn ủng hộ dự án xuất bản quyển Blog Nhân sự 3

Sau hơn 1 tháng kêu gọi góp vốn cho dự án xuất bản sách lần 3 ( http://goo.gl/yFp0A6 - http://www.sachnhansu.net/). Số tiền được mọi người ủng hộ cũng đã hòm hòm. Giờ là lúc bắt tay vào viết bản thảo thôi. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ.

Tái bút: Có một số anh chị em ủng hộ nhưng không điền thông tin vào form: http://goo.gl/1BSgY8 , mọi người vui lòng điền thông tin vào giúp để Cường tiện việc liên lạc và tặng quà.

Thân!

Danh sách thành viên góp vốn ủng hộ dự án xuất bản quyển Blog Nhân sự 3

Stt . Họ và tên | Số điện thoại | Số vốn
1 . Nguyễn Hà Hòa | 4625 | 2000
2 . NGUYỄN THỊ VÂN QUỲNH | 8268 | 1500
3 . Vương văn Hiếu | 8443 | 100
4 . NGUYỄN THỊ NGỌC AN | 6695 | 100
5 . Trần Thị Ngọc Giao | 3377 | 200
6 . Đỗ Thị Lan Thanh | 0847 | 100
7 . Lê Thị Ngọc Phượng | 3884 | 100
8 . Ngô Thị Thúy Hiền | 9293 | 200
9 . Lâm Quyền Quý | 8286 | 1100
10 . đỗ thu hiền | 6866 | 200
11 . Vũ Thị Hằng Nga | 2024 | 1100
12 . Phan Thị Phương Giang | 3289 | 100
13 . Van Anh Yen Nhi | 541 | 500
14 . TRAN CONG THUY | 0780 | 1100
15 . Pham Thi Thu Hang | 5489 | 300
16 . Nguyen Thanh Thuy | 8422 | 300
17 . NGO THUY NGAN | | 1000
18 . LUU NGUYEN THI HOP | 718 | 1000
19 . Nguyễn Thị Hoa | 466 | 1500
20 . Phan Quốc Tấn | 319 | 1100
21 . Phan Thi My Anh | 866 | 1000
22 . J - Job | 603 | 5000

Tổng số tiền góp vốn: 19 triệu 600

4 thoughts on “Danh sách thành viên góp vốn ủng hộ dự án xuất bản quyển Blog Nhân sự 3

  1. Pingback: Giới thiệu về dự án xuất bản sách Blog Nhân sự | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *