Sếp thay đổi chỉ số KPI luôn xoành xoạch.

Hôm trước, có một bạn chia sẻ với Nhung rằng: sếp em tháng nào cũng soi chỉ số KPI của em, rồi tháng nào cũng thay đổi chỉ số KPI. Tháng trước em được 100% nhưng sếp nói bóng nói gió rằng với những g...

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Cuối năm rồi, chúng ta lập kế hoạch tuyển dụng thôi. Theo Nhung, kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm 4 yếu tố đó là: xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp; Số lượng CBNV cần tuyển dụng; Thời gian tuyể...

Cách xây dựng khung năng lực.

Ngày hôm nay, Nhung thấy trên diễn đàn có bạn hỏi về việc nên đánh giá những kỹ năng mềm gì với vị trí nhân viên văn phòng, bởi vì có rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết đối với nhân viên văn phòng. Qua ...