Mô hình năng lực Khung năng lực là một cấu trúc xác định những năng lực các thành viên cần có để có thể làm việc trong một tổ chức như một bộ phận cấu thành. Vậy theo các anh chị, làm thế nào để xây ...

Quản lý chấm công như thế nào?

Hôm trước, Nhung có được một bạn tâm sự về hoạt động chấm công của công ty bạn ý. Bạn bảo công ty có số lượng cán bộ nhân viên khoảng 80 người, bao gồm cả nhân viên part time và full time, với các ch...

Các đặc tính của tri thức.

Tri thức được hình thành quan sự tương tác giữa người với người, vì vậy tri thức mang tính chủ quan, tính quá trình, tính thẩm mỹ và được tạo ra qua quá trình thực hành. ☘ Tri thức mang tính c...