Góc khoe học viên!

Các lớp của mình có điểm đặc biệt là lý thuyết ít, thực hành trên mô hình doanh nghiệp giả định của học viên. Học xong có sản phẩm, video, kinh nghiệm giả định nên khả năng về áp dụng cao. Ngoài ra, tính mình cũng thích học thêm các tình huống nên sẽ sàng hỗ trợ học viên khi có thể. Do đó mọi người về ít nhiều là sẽ ứng dụng được.

Đã thế chi phí lại rẻ. Học lại vô biên. Học đến khi làm đc thì thôi. Chỉ mỗi tội lấy chứng nhận là khó nếu không thực làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *