Công ty mẹ giám sát quản trị nhân sự công ty con như thế nào?

Lại một ngày Giỗ tổ nữa đến và đi. Thời gian này như các năm trước, có thể tôi sẽ lang thang làm cái gì đó. Nhưng năm nay, thật không may, mẹ tôi bị ngã. Người già nên sau cú ngã, mẹ tôi bị gãy xương bả vai, phải mổ để cố định. Thật tội cho bà. Nhân lúc thay ca chăm sóc, tôi vào phây (FB) thì nhận được câu hỏi: "Em đang nghiên cứu mô hình công ty mẹ - con ạ. Em đang cần làm Mô tả cho từng vị trí ở CTy mẹ. Cách quản lý ở đây là giám sát các Công ty thành viên thực hiện Kế hoạch kinh doanh và hệ thống Văn bản quản trị của mỗi công ty. Giờ em phải làm sao?"

Đây là câu hỏi hay và tôi nhớ ngay đến 2 bài viết:
- Mô hình vận hành công ty như thế nào? (http://blognhansu.net.vn/?p=23360)
- Xây dựng 1 lộ trình về mảng nhân sự từ A đến Z để có thể sử dụng làm demo áp dụng cho các công ty (http://blognhansu.net.vn/?p=21386)

Tôi liền gửi 2 bài viết cho chủ nhân câu hỏi. Mặc dù vậy, đây là câu hỏi ngắn nhưng vấn đề thì dài. Vì vậy nếu chỉ 2 link trên là chưa đủ. Cho nên tôi quyết định mở máy ra và gõ lại những gì mình sẽ làm nếu rơi vào tình huống đó.

Nếu là tôi, thì tôi sẽ làm gì?

Câu hỏi có 2 ý:
- Ý 1: Cách giám sát các Công ty thành viên thực hiện Kế hoạch kinh doanh
- Ý 2: Cách giám sát Hệ thống Văn bản quản trị của mỗi công ty
Nhưng đây chỉ là 2 ý nhỏ trong tổng thể một bài toán lớn liên quan đến mô hình vân hành của tập đoàn. Câu hỏi tổng quát mà tôi đã được hỏi là: "Mô hình vận hành của tập đoàn như thế nào thì hiệu quả?"

Như trong bài Mô hình vận hành trên, tôi đã viết: "Cách để biết được công ty theo mô hình nào đó là dựa vào quan điểm, chiến lược thương hiệu và tầm nhìn. Nếu chiến lược thương hiệu là:
- Bảo trợ --> Mô hình vận hành giống kiểu tập đoàn và các công ty cùng chung văn hóa
- Độc lập --> Mô hình vận hành giống kiểu holdings và mỗi công ty có thể khác văn hóa với nhau.
"
Mỗi một mô hình sẽ có cách vận hành riêng và đều tạo ra hiệu quả. Do vậy để trả lời câu hỏi, tôi thấy cần phải biết về tập đoàn với các câu hỏi:
- Lĩnh vực của tập đoàn
- Quy mô doanh thu và con người
- Tình hình hiện tại của tập đoàn (bài toán quản trị)
- Quan điểm quản trị
- Chiến lược công ty và thương hiệu
- Tầm nhìn dài hạn phát triển tập đoàn

Quay trở lại với câu hỏi ở đầu, tôi thấy:
+ Bài toán: Tập đoàn có các công ty con. Nhưng hiện thời các công ty con đang hoạt động kiểu độc lập. Công ty mẹ đang cảm giác không thể quản lý, kiểm soát và điều chỉnh các công ty con. Tệ hơn, có thể tập đoàn đang có xu hướng đi xuống (lỗ).
+ Quan điểm quản trị: Cách quản lý ở đây là giám sát các Công ty thành viên thực hiện Kế hoạch kinh doanh và hệ thống Văn bản quản trị của mỗi công ty
+ Mô hình tập đoàn mong muốn là mô hình công ty mẹ - con. Các công ty con vận hành phụ thuộc vào công ty mẹ.
Dựa vào phân tích, tôi hiểu rằng lãnh đạo công ty mẹ đã quyết và có đầu bài. Giờ chỉ cần người giải. Cách giải của chủ nhân câu hỏi: "Em đang cần làm Mô tả cho từng vị trí ở CTy mẹ". Với tôi thì đây chỉ là 1 hành động nhỏ trong tổng thể các giải pháp.

Chiến lược vận hành phụ thuộc nên sơ đồ tổ chức của tập đoàn sẽ theo từ khóa "hợp nhất". Cụ thể:
- Công ty mẹ sẽ có các ban. Các ban này sẽ quản lý từng mảng chức năng của toàn tập đoàn bao gồm cả công ty mẹ và công ty con. Tôi gọi là ngành dọc. Các ban sẽ có người và cử đại diện của mình tới các công ty con để làm việc. Ví dụ Ban nhân lực sẽ cử chuyên viên xuống công ty con A để thực hành tác nghiệp Quản trị Nhân sự cho công ty A.
- Các công ty con sẽ chỉ hoạt động giống như là một phòng kinh (trung tâm) kinh doanh.

Từ sơ đồ tổ chức, chúng ta sẽ ra ma trận chức năng, phân nhiệm phân quyền và phối hợp giữa các vị trí trong tập đoàn. Chỗ này chính là chỗ mà chủ nhân câu hỏi đang nghĩ tới: "làm Mô tả cho từng vị trí ở CTy mẹ". Đọc đến đây, tôi nhớ đến bài tôi đã viết: Mở cửa hàng thứ hai, mà hiện tại chưa biết quản lý thế nào? (http://blognhansu.net.vn/?p=22419). Đọc bài này, tôi tin chúng ta sẽ thấy mô hình tương thích giữa việc 1 công ty có nhiều cửa hàng với một công ty mẹ có nhiều công ty con.

Còn tiếp...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *