Mô hình công ty mẹ – con có những loại nào?

Lâu lâu tôi lại gặp một câu hỏi hay và khó nhằn. Những câu hỏi này, tôi hay gọi chúng là món ngon không phải ai cũng được ăn. Ngon là vì nó phải ở mức độ nào đó mới được tiếp cận. Ngoài ra còn vì câu...