Hậu quả của việc trang bị công cụ dụng cụ làm việc Tàu cho nhân viên là thế này đây …

Đề nghị ACE làm nhân sự chú ý. Không được trang bị dụng cụ làm việc bằng đồ Trung Quốc cho nhân viên. Không là bị như thế này đây :]]

One thought on “Hậu quả của việc trang bị công cụ dụng cụ làm việc Tàu cho nhân viên là thế này đây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *