Đánh giá cuối năm – vui cười

Nhà mình đã ai từng được đánh giá công việc cuối năm chưa ? :D


Không biết có anh chị em nhân sự nào giống như nhân vật nữ kia không nhỉ ? Nếu có thì quả là tội cho các anh em khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *