6 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả

Khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp, có lẽ điều cuối cùng nhà lãnh đạo suy nghĩ là tạo dựng văn hóa bên trong. Văn hóa có lớn mạnh hay không phụ thuộc vào bộ máy điều hành cũng như cách chèo lái của lã...