Ngạch lương là gì?

Từ ngày có con AI, giờ không tin được bài viết chuyên môn kiểu chung chung nữa.Haizzz. Mặc dù nó đúng nhưng... không tin được. Mình mới đọc được 1 bài về ngạch lương. Nội dung như AI viết : /

"NGẠCH LƯƠNG TIÊU CHUẨN (JOB GRADING) QUAN TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO?

Nhiều tổ chức, đặc biệt là những tổ chức lớn thường phân loại công việc thành một hệ thống cấp bậc hoặc nhóm. Bước này đạt được thông qua quy trình đánh giá công việc có hệ thống, trong đó thiết lập trách nhiệm, yêu cầu và các khía cạnh khác của từng vị trí. Bằng cách này, giá trị của một công việc trong doanh nghiệp được xác định một cách khách quan, tạo cơ sở cho khuôn khổ của một hệ thống trả lương phù hợp, công bằng.

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau với ngạch lương tiêu chuẩn, nhưng mục đích tổng thể của hệ thống phân loại công việc là đảm bảo rằng các vị trí có giá trị ngang nhau sẽ được trả lương như nhau. Hệ thống phải linh hoạt, minh bạch, dễ sử dụng và nhất quán, tạo ra kết quả khách quan bằng cách tuân theo cách tiếp cận dựa trên yêu cầu."

Nếu là Cường viết thì sẽ viết thế này:

Hỏi: Ngạch lương là gì?

Trả lời: "Ngạch lương là nhóm các vị trí có cùng mức lương với nhau.

Nguyên nhân có ngạch lương vì các tổ chức lớn có nhiều vị trí quá. Họ không thể đánh giá giá trị cho từng vị trí được nên nhóm các vị trí với nhau. Tạo ra ngạch lương cho đơn giản và nhanh."

Đây cũng là trao đổi trong quá trình thực hành xây dựng thang lương P1 trong lớp Kỹ thuật xây dựng hệ thống lương 3P. Học viên thực hành xong thì thấy đúng thật. Mô hình công ty to như kiểu tập đoàn thì phải làm ngạch mới xong. Còn công ty nhỏ thì không cần ngạch.

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *