Ngạch lương là gì?

Từ ngày có con AI, giờ không tin được bài viết chuyên môn kiểu chung chung nữa.Haizzz. Mặc dù nó đúng nhưng... không tin được. Mình mới đọc được 1 bài về ngạch lương. Nội dung như AI viết : / "NGẠCH ...

Job bands – Ngạch công việc là gì?

[Góc dịch chuyên môn Nhân sự] Hôm nay tôi đọc được một bài viết khá thú vị. Tuy nhiên bài có sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh và sẽ có một chút khó hiểu với những ai chưa va vấp. Nên tôi có dịch lại m...