Một ngạch lương xây dựng thành nhiều bậc nhằm mục đich gì hở các bạn?

Co y kien cho rang: Nhiều người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào cùng 1 chức danh thì PHẢI trả lương bằng nhau? Vậy một ngạch lương xây dựng thành nhiều bậc nhằm mục đich gì hở các bạn? Và trả lương theo năng lực trong tình huống này nằm ở đâu?Các chuyên gia góp hộ em 1 comment theo quan điểm của mình nhé, tks all.

Trả lời: Quan điểm của em thì: Cùng một ví trí, cùng những công việc giống nhau thì những người được tuyển vào vị trí đó nếu:
1. Có năng lực giải quyết công việc tương đương như nhau thì lương phải bằng nhau.
2. Năng lực giải quyết công việc không tương đương (tốc độ giải quyết công việc, khả năng làm được nhiều việc ... tóm lại là khác nhau về khối và chất lượng của công việc) thì lương sẽ phải khác nhau.

1 nghạch lương phân thành nhiều bậc để phân biệt giữa những người ở trường hợp 2. Tức là người nào làm được nhiều việc hơn, giải quyết nhanh hơn thì phải có lương cao hơn. Nhân sự (người tuyển dụng) phải xác định xem nhân viên (ứng viên) ở bậc nào để trả lương.

Nếu ở trường hợp 1, cào bằng tất cả với nhau sẽ gây mâu thuẫn ngầm dẫn tới lãn công (người làm nhiều sẽ làm ít đi để cào bằng với người kém hơn mình). Sau một thời gian, để giải quyết tình trạng đó, nhân sự sẽ phải trả lương theo năng lực và phân cấp nhân viên để tạo lộ trình công danh và tạo động lực làm việc. Như vậy trả lương theo năng lực ở tình huống này nằm về sau (sau khi tuyển dụng).

One thought on “Một ngạch lương xây dựng thành nhiều bậc nhằm mục đich gì hở các bạn?

  1. theo mình thì những người làm thâm niên mà mình không tăng lương thì không được nhưng họ lại không đáng cho mình tăng lương thì trong ngạch có các bậc là mục đích này. và để tránh cho người có thâm niên so bì với người mới vào mà bậc cao bằng mình (do người mới vào có năng lực). thân chào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *