Danh sách các bài viết về lương 3P: đánh giá giá trị công việc, năng lực, hiệu suất, chính sách

Đây là link chứa các bài viết về lương 3p:

Lương 3P
Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển mô hình trả lương 3P http://blognhansu.net.vn/?p=22035
Hướng dẫn xây dựng lương 3P bằng hình ảnh http://blognhansu.net.vn/?p=16839
File mẫu (template) xây dựng hệ thống lương 3P http://blognhansu.net.vn/?p=19772
Mẫu bảng lương theo cách xây dựng hệ thống lương 3p http://blognhansu.net.vn/?p=14413
Cẩn trọng với hệ thống lương 3p http://blognhansu.net.vn/?p=13835
Cách xây dựng chính sách cho phòng ban: Trích bao nhiêu phần trăm doanh thu để thưởng là phù hợp? http://blognhansu.net.vn/?p=21495
Chính sách cho Sale (kinh doanh) cửa hàng thế nào là hợp lý? http://blognhansu.net.vn/?p=22248
Cách xây dựng thang bảng lương hợp lý đối với doanh nghiệp nhỏ? http://blognhansu.net.vn/?p=22409
File Định biên chi phí – nhân sự và tính toán chính sách cho toàn công ty http://blognhansu.net.vn/?p=22221
Các biến thể của lương 3p http://blognhansu.net.vn/?p=22600

Xây dựng Mô tả công việc
Kinh nghiệm xây dựng MTCV (mô tả công việc) ngắn gọn http://blognhansu.net.vn/?p=20813

Đánh giá giá trị công việc
- Tại sao lương vị trí kế toán lại lớn hơn lương vị trí Nhân sự ? – Cách xác định lương P1 theo 3P http://blognhansu.net.vn/?p=1461
Hướng dẫn đọc thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH và cách xây dựng lương theo 3P của nhà nước http://blognhansu.net.vn/?p=14002
Kinh nghiệm triển khai đánh giá giá trị công việc – P1 trong lương 3P http://blognhansu.net.vn/?p=21936
- Kinh nghiệm triển khai đánh giá giá trị công việc – P1 trong lương 3P – phần 2 xây thang bảng lương http://blognhansu.net.vn/?p=21967
CRG là tổ chức gì và cách tính điểm trong phương pháp tính P1 của CRG ? http://blognhansu.net.vn/?p=16424

Xây dựng Khung năng lực
Lịch sử hình thành các khái niệm thuật ngữ “năng lực”, “khung năng lực” http://blognhansu.net.vn/?p=22047
Ứng dụng khung năng lực để xác định nhu cầu đào tạo và chương trình đào tạo http://blognhansu.net.vn/?p=12476
Phương pháp phỏng vấn tuyển dụng dựa trên khung năng lực và hành vi http://blognhansu.net.vn/?p=12447
Kinh nghiệm xây dựng khung năng lực 1: bức tranh nguồn gốc của văn hóa DN http://blognhansu.net.vn/?p=20540
Kinh nghiệm xây dựng khung năng lực 2: Vẽ khung năng lực vị trí http://blognhansu.net.vn/?p=20625
- Kinh nghiệm xây dựng khung năng lực 3: Định nghĩa và phân cấp cho năng lực nhân sự lõi (tính cách tổ chức) http://blognhansu.net.vn/?=21996
Kinh nghiệm xây dựng khung năng lực 4: Cơ chế chính sách thúc đẩy nâng cao năng lực http://blognhansu.net.vn/?p=22006

Xây dựng Chiến lược, BSC và KPI
Mô hình chuỗi giá trị dùng để làm gì cho nghề nhân sự ? http://blognhansu.net.vn/?p=8221
Tại sao cần phải dùng BSC & KPI ? http://blognhansu.net.vn/?p=18264
Quy trình và hướng dẫn xây dựng Key Performance Indicator (KPI) – chỉ số đánh giá thực hiện công việc http://blognhansu.net.vn/?p=7370
Xây dựng KPI tắt (“dối") như thế nào cho nhanh? http://blognhansu.net.vn/?p=21864
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 1: 11 thứ bắt buộc cần có để xây dựng KPI http://blognhansu.net.vn/?p=19981
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 2: làm cho CEO và Quản lý thấy bức tranh lớn về thệ thống QTNS http://blognhansu.net.vn/?p=20337
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 3: BSC – Chiến lược và cuộc họp hội đồng kiến trúc Doanh nghiệp http://blognhansu.net.vn/?p=20365
- Case: CEO FPT thuyết giảng bản đồ chiến lược (BSC) cho sếp Vingroup http://blognhansu.net.vn/?p=20394
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 4: cùng CEO hoàn thiện bức tranh chi tiết http://blognhansu.net.vn/?p=20385
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 5: KPI theo hành trình khách hàng http://blognhansu.net.vn/?p=19732
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 6: xây dựng KPI phòng – tâm tình giữa CEO và TBP http://blognhansu.net.vn/?p=20411
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 7: KPI nhân viên và tính toán phân bổ KPI http://blognhansu.net.vn/?p=20438
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 8: cơ chế chính sách thúc đẩy hoàn thành KPI http://blognhansu.net.vn/?p=20464
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 9: CEO sẽ quản lý nhân sự đội sale (kinh doanh) như thế nào? http://blognhansu.net.vn/?p=20119
- Kinh nghiệm xây dựng KPI bài 10: Triển khai thực hiện KPI – con đường gian nan bắt đầu http://blognhansu.net.vn/?p=20528
- Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp http://blognhansu.net.vn/?p=22785

3 thoughts on “Danh sách các bài viết về lương 3P: đánh giá giá trị công việc, năng lực, hiệu suất, chính sách

  1. Pingback: Hình ảnh lớp BSCvsKPI – Kỹ thuật xây dựng và triển khai Hệ thống Quản trị hiệu suất online 08 | Blog quản trị Nhân sự

  2. Pingback: Hình ảnh lớp BSCvsKPI – Kỹ thuật xây dựng và triển khai Hệ thống Quản trị hiệu suất online 08 – Học viện Nhân sư

  3. Pingback: MỞ LỚP KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI BSC&KPI Online G10 – 14.10.2021 – Học viện Nhân sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *