Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P

Có thể bạn đã biết về lương 3P nhưng hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình 3P có vẻ xa lạ. Thực ra hệ thống tổng đãi ngộ lấy lương 3P làm trung tâm. Hãy cùng Blognhansu tìm hiểu rõ hơn về hệ thống tổng ...

Cách tính lương Thân Tâm Tuệ như thế nào?

Cuối năm vợt được cái thuật ngữ về lương được cải biên cho đúng tính chất hệ tâm linh. - Lương thân: là lương nuôi thân. - Lương tâm: lương theo cái tâm. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. - Lương tuệ...