8 cách chế biến lương 2018 để đóng BHXH tối ưu

Bài viết này là bài bổ sung cho: Phương án lương 2018 đóng BHXH tối ưu ( http://blognhansu.net.vn/?p=19756 ).

Ngày 3/3/2018, tôi có viết bài đưa ra 4 phương án để "lách" giúp doanh nghiệp đóng BHXH một cách tối ưu (hạn chế thấp nhất chi phí). Đó là:
Phương án 1: "cho 1 tháng đi làm 5 ngày thôi ".
Phương án 2: làm việc nhỏ hơn 1 tháng (kí hợp đồng lao động nhỏ hơn 1 tháng).
Phương án 3: ký hợp đồng dịch vụ hoặc khoán công việc.
Phương án 4: Phân bổ vào các khoản phụ cấp và thưởng không phải đóng BHXH

Giờ là 23/10/2018, xin được gửi cả nhà 8 cách chế biến:
1. Ký hợp đồng học việc x tháng học việc để không phải đóng bảo hiểm;
2. Ký hợp đồng khoán với 1 ông quản lý, hoặc ký hợp đồng giao khoán với nhiều nhân viên, để san sẻ thu nhập, để không phải đóng bảo hiểm;
3. Ký hợp đồng với những nhân viên đã tham gia bảo hiểm ở công ty khác, để không tham gia bảo hiểm;
4. Những nhân viên không làm việc đủ 14 ngày trong vòng 01 tháng để không đóng BHXH;
5. Ký hợp đồng với những người đã nghỉ hưu, để không phải tham gia bảo hiểm;
6. Ký hợp đồng dịch vụ với một số cá nhân để không tham gia bảo hiểm;
7. Ký hợp đồng thuê lại lao động (Hợp đồng thuê nhân công) để lấy hóa đơn thuê nhân công;
8. Ký hợp đồng thử việc, hết thử việc cho nghỉ, rồi lại ký tiếp hợp đồng thử việc với nhóm người khác.
Nguồn: fanpage HR'stool (đơn vị đào tạo C&B)

Gửi cả nhà bức ảnh demo thang lương tôi xây được tối ưu chi phí đóng BHXH:

Chúc mọi người xây dựng thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *